Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Cơ

Kiến nghị về việc: Cắt giảm định mức dự thầu khi thẩm tra, phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình

50x50
Nội dung kiến nghị:

Đơn vị chúng tôi được giao làm chủ đầu tư Dự án định canh định cư tập trung Làng Chang, nguồn vốn ngân sách nhà nước (ngân sách tỉnh) được đầu tư xây dựng năm 2015, và được Sở Tài chính tỉnh phê duyệt quyết toán năm 2016. Tuy nhiên chúng tôi không thống nhất số liệu thẩm tra phê duyệt quyết toán về việc cắt giảm định mức dự thầu gói thầu xây lắp của nhà thầu cụ thể như sau:

- Gói thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức Chào hàng cạnh tranh, hình thức hợp đồng trọn gói, thực hiện hợp đồng trong năm 2015.

- Theo dự toán gói thầu xây dựng công trình trên, định mức áp dụng cho công tác xây tường bằng gạch bê tông (Gạch không nung) rỗng 19x19x392 có định mức vật liệu gạch xây 68 viên/m2.

- Theo hồ sơ dự thầu của nhà thầu, nhà thầu áp dụng cho công tác xây tường bằng gạch bê tông (Gạch không nung) rỗng 19x19x392 có định mức vật liệu gạch xây 150 viên/m2. Theo đó, khi thẩm tra phê duyêt công trình trên, Sở Tài chính đề nghị cắt giảm, thu hồi chênh lệch vật liệu cho công tác trên (cắt giảm 82 viên/m2) với lý do không phù hợp với thực tế thi công.

Sau khi xem xét, nghiên cứu các văn bản có liên quan, cá nhân tôi xét thấy việc cắt giảm định mức dự thầu của nhà thầu chưa phù hợp theo các điều khoản theo quy định của pháp luật cụ thể như sau:

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và các văn bản hướng dẫn có liên quan khi nhà thầu đã đáp ứng các tiêu chuẩn của hồ sơ mời thầu và có giá dự thầu thấp nhất được đánh giá đạt (trúng thầu). Hồ sơ dự thầu của nhà thầu đã được tổ chuyên gia xét thầu, tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đều đạt (khi đánh giá, thẩm định không xem xét định mức dự thầu mà chỉ xét về giá thấp nhất).

- Căn cứ Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì quy định tại Điều 33 như sau: “nhà thầu có quyền quyết định mức xây dựng, giá xây dựng và các chi phí khác có liên quan khi xác định giá dự thầu để tham gia đấu thầu”.

- Hợp đồng thi công xây dựng công trình là hợp đồng trọn gói: Nhà thầu thi công xây dựng công trình đúng theo hồ sơ thiết kế, đúng khối lượng theo hợp đồng và đã nghiệm thu thì theo Nghị định 37/2015/NĐ-CP thì không có cơ sở cắt giảm khối lượng định mức dự thầu.

Vì vậy, nay tôi kính hỏi Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, việc cắt giảm định mức dự thầu công tác xây tường bằng gạch bê tông (gạch không nung) rỗng 19x19x392, khi thẩm tra, phê duyệt quyết toán của Sở Tài Chính như trên có đúng theo các quy định pháp luật hay không ?

  • Ngày 26/7/2017, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 7785/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Bộ Tài chính (chủ trì) phối hợp với Bộ Xây dựng để xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 10/8/2017.

4

0

Ý kiến đánh giá khác

Protected by FormShield
Refresh

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.