Công ty CP TRADE B.G.M.a.s

Kiến nghị về việc: Bảo vệ đầu tư nước ngoài

  • Ngày 14/6/2017, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 6159/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình để xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 03/7/2017.
50x50
Trả lời kiến nghị:

Ngày 28/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình có Văn bản số 1144/UBND-KTN trả lời Công ty CP TRADE B.G.M.a.s.

Ngày 12/7/2017, Bộ Tư pháp có Văn bản số 2418/BTP-PLQT chuyển Tòa án nhân dân cấp cao tại TP. Đà Nẵng để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ngày 13/7/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 5693/BKHĐT-ĐTNN chuyển Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình để xử lý theo thẩm quyền.

1

0

Ý kiến đánh giá khác

Protected by FormShield
Refresh

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.