Phạm Thanh Dương, BQLDA các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng

Kiến nghị về việc: Chi phí lập thiết kế bản vẽ thi công dự toán công trình

50x50
Nội dung kiến nghị:

Kính gửi Văn phòng Chính phủ.

Ban Quản lý Dự án các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng chúng tôi có vướng mắc trong quá trình triển khai dự án rất mong nhận được sự hướng dẫn, nội dung như sau:

Thiết kế BVTC-DT dự án xử lý khẩn cấp đê, kè xung yếu tỉnh Hải Phòng được UBND tỉnh phê duyệt năm 2014 trong đó có hạng mục nâng cấp chống xói lở bờ đê tả sông Văn Úc đoạn từ K15+000 đến K19+500 huyện An Lão với giá trị xây lắp của hạng mục là 21.018.572.000 đồng. Công trình đảm bảo an toàn đê với bão cấp 10 với kết cấu lát mái kè bằng cấu kiện dày 15cm, lòng sông gia cố bằng rồng đá vỏ thép mạ kẽm, gia cố đỉnh rồng bằng đá hộc thả rối. Phí thiết kế BVTC-DT đã thanh toán cho đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty CP tư vấn xây dựng nông nghiệp và cơ sở hạ tầng Hải Phòng.

Dự án xử lý khẩn cấp đê, kè xung yếu tỉnh Hải Phòng đã triển khai thi công từ tháng 6 năm 2014, tuy nhiên do nguồn vốn dự án hạn chế nên tháng 9/2015 UBND tỉnh có văn bản cắt giảm không thi công hạng mục nâng cấp chống xói lở bờ đê tả sông Văn Úc đoạn từ K15+000 đến K19+500 huyện An Lão. Năm 2017 được sự quan tâm bố trí vốn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh, dự án nâng cấp khẩn cấp đê tả sông Văn Úc đoạn từ K15+000 đến K19+500 huyện An Lão (công trình cấp IV) đã được cho phép đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ quản lý, tuy nhiên đây là công trình đê điều xung yếu, gần khu dân cư mặt khác với tình hình biến đổi khí hậu phức tạp để nâng cao hiệu quả đầu tư công trình được yêu cầu tính toán lại kết cấu để đảm bảo an toàn với bão cấp 12. Qua tính toán lại kết cấu công trình và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự án với giải pháp kỹ thuật mới đó là lát mái kè bằng cấu kiện dày 20cm, lòng sông gia cố bằng rồng đá vỏ thép mạ kẽm, gia cố đỉnh rồng bằng rọ đá mạ kẽm kích thước 2x1x0,5m; nâng cấp khẩn cấp đê tả sông Văn Úc đoạn từ K15+000 đến K19+500 huyện An Lão được phê duyệt với tổng mức đầu tư 54.981.000.000 đồng (trong đó chi phí xây lắp 46.733.000.000 đồng).

Hiện Ban quản lý dự án chúng tôi đang lập nhiệm vụ, dự toán khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công dự án nâng cấp khẩn cấp đê tả sông Văn Úc đoạn từ K15+000 đến K19+500 huyện An Lão để làm cơ sở đấu thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT. Tuy nhiên giữa Ban chúng tôi và Sở Nông nghiệp có 2 ý kiến khác nhau đối với việc tính toán chi phí lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán dự án - Ý của Ban chúng tôi: Chi phí lập TKBVTC-DT dự án tính theo thiết kế mới do phải tính toán lại thiết kế để nâng cao khả năng chống gió bão của đê từ chống lại bão cấp 10 lên chống lại bão cấp 12. Kết cấu mái kè thay đổi hoàn toàn như nêu trên. Tức là chi phí lập TKBVTC-DT dự án mới được tính trên giá trị xây lắp 46.733.000.000 đồng. Cụ thể: chi phí lập TKBVTC-DT = (46.733.000.000/1,1 x1,96%)x1,1 = 915.967.000 đồng -Ý kiến của Sở: Mặc dù không sử dụng lại thiết kế cũ nhưng Chi phí lập TKBVTC-DT dự án phải tính trên giá trị xây lắp trong dự án được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn duyệt là 46.733.000.000 đồng trừ đi chi phí xây lắp của hạng mục đã được UBND tỉnh phê duyệt là 21.018.572.000 đồng. Cụ thể: chi phí lập TKBVTC-DT = ((46.733.000.000-21.018.572.000) /1,1 x1,96%))x1,1 = 504.003.000 đồng Vậy xin hỏi ý kiến nào là đúng. Chúng tôi rất mong sớm nhận được sự giải đáp của quý Văn phòng Chính phủ. Xin trân trọng cảm ơn./.

  • Ngày 13/10/2017, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 10947/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, xử lý và trả lời ông Phạm Thanh Dương, BQLDA các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 29/10/2017.
50x50
Trả lời kiến nghị:

Ngày 01/11/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản số 9179/BNN-PCTT trả lời ông Phạm Thanh Dương, Ban Quản lý Dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng.

0

0

Ý kiến đánh giá khác

Protected by FormShield
Refresh

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.