Hồ Thị Vĩ Hà

Kiến nghị về việc: Có được bổ sung tài liệu sau khi mở thầu nếu làm thay đổi kết quả?

50x50
Nội dung kiến nghị:

Hiện tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai đang thực hiện xét gói thầu thi công, hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, số TBMT 20170900186-00, với 5 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, Tại khoản 1, Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định: “…Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, không thay đổi giá dự thầu".

Tại Khoản 1, Điều 15 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu.

Vậy trong trường hợp, khi xét đến gói thầu của nhà thầu liên danh A, hồ sơ dự thầu thiếu các loại sau đây: Báo cáo tài chính từ năm 2014-2016 để chứng minh tình hình tài chính lành mạnh của công ty trong tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm. Việc làm rõ bổ sung về phần năng lực tài chính theo quy định có thể làm thay đổi kết quả chấm điểm phần năng lực tài chính của hồ sơ dự thầu.

Về phần đánh giá năng lực kỹ thuật, thiếu các chứng chỉ, chứng nhận để chứng minh nhân sự chủ chốt, thiếu giấy tờ chứng minh khả năng huy động thiết bị thi công chủ yếu để thực hiện gói thầu theo hồ sơ mời thầu. Việc làm rõ bổ sung về phần kỹ thuật theo quy định có thể làm thay đổi kết quả chấm điểm phần năng lực kỹ thuật của hồ sơ dự thầu.

Vậy nhà thầu có được bổ sung làm rõ hay không nếu làm thay đổi kết quả chấm thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu so với nhà thầu khác? Nếu cho bổ sung làm rõ thì việc thực hiện công tác chấm điểm của các tài liệu làm rõ và bổ sung của nhà thầu sẽ thực hiện như thế nào?

  • Ngày 03/10/2017, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 10485/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, xử lý và trả lời bà Hồ Thị Vĩ Hà theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 17/10/2017.
50x50
Trả lời kiến nghị:
Ngày 13/10/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 8419/BKHĐT-QLĐT trả lời bà Hồ Thị Vĩ Hà.
File đính kèm: tl_b_ho_thi_vy_ha_SHZU.pdf

0

0

Ý kiến đánh giá khác

Protected by FormShield
Refresh

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.