Công ty Luật TNHH Trí Minh

Kiến nghị về việc: Giải quyết quyền lợi của nhà đầu tư

50x50
Nội dung kiến nghị:
Kiến nghị về việc giải quyết quyền lợi của nhà đầu tư đã mua cổ phần của ALC I.
  • Ngày 05/10/2016 Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 8416/VPCP-ĐMDN đề nghị Bộ Tài chính, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.
  • Ngày 23/10/2016 Văn phòng Chính phủ nhận được Văn bản số 14854/BTC-TCNH của Bộ Tài chính đề nghị chuyển kiến nghị của doanh nghiệp đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để nghiên cứu, xem xét và trả lời theo thẩm quyền.
  • Ngày 20/01/2017, Công ty Luật TNHH Trí Minh tiếp tục gửi kiến nghị đến Văn phòng Chính phủ.
  • Ngày 07/02/2017 Văn phòng Chính phủ tiếp tục có Văn bản số 932/VPCP-ĐMDN đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 20/02/2017.
  • Ngày 20/4/2017, Công ty Luật TNHH Trí Minh tiếp tục có kiến nghị về nội dung trả lời của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  • Ngày 05/6/2017, Công ty Luật TNHH Trí Minh tiếp tục có kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để giải quyết quyền lợi cho các nhà đầu tư.
  • Ngày 16/6/2017, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 6267/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
50x50
Trả lời kiến nghị:
Ngày 31/3/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có Văn bản số 2201/NHNN-TTGSNH có ý kiến về vấn đề này.
Ngày 20/7/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có Văn bản số 5731/NHNN-TTGSNH trả lời Công ty Luật TNHH Trí Minh.

1

1

Ý kiến đánh giá khác

Protected by FormShield
Refresh

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.