Công ty CP Tư vấn đô thị Việt Nam - Vinacity

Kiến nghị về việc: Hỏi về tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp

50x50
Nội dung kiến nghị:

Công ty cổ phần Tư vấn Đô thị Việt Nam - Vinacity hiện đang hoạt động trong lĩnh vực tư vấn lựa chọn nhà thầu và chúng tôi có thấy tại Điều 114, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định: “Điều 114. Xem xét, công nhận và đăng tải thông tin về tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp 1. Tổ chức đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 113 của Nghị định này lập hồ sơ đề nghị công nhận là tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập Hội đồng để thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận là tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp. 3. Tổ chức được Hội đồng thẩm định đánh giá đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy định tại Điều 113 của Nghị định này sẽ được công nhận là tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp và được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.” Chúng tôi xin được hỏi Cổng thông tin điện tử Chính phủ về việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận hồ sơ công nhận là tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp hay chưa và hiện nay mạng đấu thầu quốc gia đã đăng tải danh sách tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp hay chưa?

  • Ngày 25/10/2017, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 11392/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, xử lý và trả lời Công ty CP Tư vấn đô thị Việt Nam - Vinacity theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 10/11/2017.
50x50
Trả lời kiến nghị:
Ngày 13/11/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 9362/BKHĐT-QLĐT trả lời Công ty CP Tư vấn đô thị Việt Nam - Vinacity.

1

0

Ý kiến đánh giá khác

Protected by FormShield
Refresh

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.