Phạm Trung Hiếu, Phòng Quản lý đô thị quận Hải An, thành phố Hải Phòng

Kiến nghị về việc: Khái niệm "Chủ đầu tư" giữa Luật Xây dựng và Luật Đầu tư công

50x50
Nội dung kiến nghị:

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.

Tôi là Phạm Trung Hiếu hiện đang công tác tại phòng Quản lý đô thị, UBND quận Hải An. Tôi viết đơn này xin được kiến nghị một việc như sau:

1. Các khái niệm về “chủ đầu tư”:

- Căn cứ các Khoản 6, 13, 21 tại Điều 4, Luật Đầu tư công năm 2014 quy định: “6. Chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức được giao quản lý dự án đầu tư công.

13. Dự án đầu tư công là dự án đầu tư sử dụng toàn bộ hoặc một phần vốn đầu tư công.

21. Vốn đầu tư công quy định tại Luật này gồm: vốn ngân sách Nhà nước, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước, các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư”.

- Căn cứ Khoản 9, Điều 3, Luật Xây dựng 2014 quy định: “9. Chủ đầu tư xây dựng (sau đây gọi là chủ đầu tư) là cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu vốn, vay vốn hoặc được giao trực tiếp quản lý, sử dụng vốn để thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng.”

2. Vấn đề cần giải đáp: Như vậy khái niệm “chủ đầu tư” có sự khác biệt giữa Luật Xây dựng và Luật đầu tư công như sau:

- Về đối tượng chủ đầu tư: 

+ Theo Luật Đầu tư công: Là cơ quan, tổ chức.

+ Theo Luật Xây dựng: Là cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Về nguồn vốn:

+ Theo Luật Đầu tư công: phải sử dụng vốn theo quy định tại Khoản 21, Điều 4, Luật Đầu tư công.

+ Theo Luật Xây dựng: không quy định phải sử dụng vốn tại Khoản 21, Điều 4, Luật Đầu tư công.

Như vậy tôi đề nghị Chính phủ giải đáp: 1. Vì trong Luật Xây dựng ghi chủ đầu tư xây dựng (sau đây gọi là chủ đầu tư) nên có được hiểu khái niệm “Chủ đầu tư xây dựng” trong Luật Xây dựng là khái niệm về “Chủ đầu tư” không?

2. Đối với dân xây nhà ở riêng lẻ hoặc công ty tự bỏ vốn để xây dựng công trình (nguồn vốn không liên quan đến quy định tại Khoản 21, Điều 4, Luật Đầu tư công) thì coi là “chủ đầu tư” có chính xác hay không?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

  • Ngày 23/8/2017, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 8985/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng để xem xét, xử lý và trả lời ông Phạm Trung Hiếu theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 08/9/2017.

3

0

Ý kiến đánh giá khác

Protected by FormShield
Refresh

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.