Công ty TNHH Minh Tâm

Kiến nghị về việc: Nhập bột cá từ nước ngoài về Việt Nam

50x50
Nội dung kiến nghị:
Công ty đề nghị được xem xét việc cho nhập bột cá từ nước ngoài về Việt Nam.
File đính kèm: knctyminhtam_NDDB.pdf
  • Ngày 14/7/2017, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 7369/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính để xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 05/8/2017.
  • Ngày 25/10/2017, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 11331/VPCP-ĐMDN đề nghị các cơ quan khẩn trương xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
50x50
Trả lời kiến nghị:

Ngày 30/10/2017, Cục Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản số 1793/CN-TĂCN trả lời Công ty TNHH Minh Tâm.

Ngày 31/10/2017, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính có Văn bản số 7062/TCHQ-VP trả lời Công ty TNHH Minh Tâm.

0

0

Ý kiến đánh giá khác

Protected by FormShield
Refresh

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.