Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP

Kiến nghị về việc: Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình dầu khí/khai thác dầu khí

50x50
Nội dung kiến nghị:

Ngày 29/8/2016, PVGas có văn bản số 1804/KVN-ĐTXD gửi Bộ Xây dựng về việc làm rõ một số nội dung liên quan đến phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình dầu khí/khai thác dầu khí, trong đó kính đề nghị Quý Cục/Quý Bộ Xây dựng:

1. Hướng dẫn/làm rõ công trình “Khai thác dầu khí” tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP có bao gồm các công trình dầu khí: “nhà máy lọc dầu; nhà máy chế biến khí; nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học; kho xăng dầu; kho chứa khí hóa lỏng; tuyến ống dẫn khí, dầu; trạm bán xăng dầu; trạm chiết khí hóa lỏng; nhà máy sản xuất dầu nhờn; nhà máy tái chế dầu thải…” như quy định tại Phụ lục I của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP nêu trên hay không?

2. Thống nhất 2 khái niệm “Khai thác dầu khí” và “Công trình dầu khí”. Trong trường hợp các công trình nhà máy lọc dầu; nhà máy chế biến khí; nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học; kho xăng dầu; kho chứa khí hóa lỏng; tuyến ống dẫn khí, dầu; trạm bán xăng dầu; trạm chiết khí hóa lỏng; nhà máy sản xuất dầu nhờn; nhà máy tái chế dầu thải… phải hoặc không phải là công trình “Khai thác dầu khí” thì Quý Cục hướng dẫn/làm rõ để PVGas có cơ sở triển khai công tác đầu tư xây dựng đúng quy định.

3. Đưa nội dung đã làm rõ nêu trên vào “Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2015/NĐ-CP”.

Xin trân trọng cảm ơn. Kính đề nghị Chính phủ, Quý Bộ sớm có văn bản trả lời.

  • Ngày 10/4/2017, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 3405/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Bộ Xây dựng để xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 20/4/2017.
50x50
Trả lời kiến nghị:
Ngày 08/5/2017, Bộ Xây dựng có Văn bản số 11/BXD-GĐ trả lời Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP.
File đính kèm: tl_tct_khi_vn_YKOO.pdf

1

1

Ý kiến đánh giá khác

Protected by FormShield
Refresh

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.