Công ty CP Đối Tác Mặt Trời Toàn Cầu A.I. - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Kiến nghị về việc: Thời hạn kê khai và nộp lệ phí môn bài

50x50
Nội dung kiến nghị:

Kính gửi: Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 5 của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài, thì doanh nghiệp cần "Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh".

Đồng thời, tại Khoản 4, Điều 5 của Nghị định nói trên quy định: "...Trường hợp người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí".

Như vậy, giả sử doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vào ngày 30 tháng 7, và hồ sơ doanh đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp không có ghi ngày bắt đầu hoạt động (đồng nghĩa ngày bắt đầu hoạt động là ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) thì theo quy định nói trên, ngày 31/7 là ngày cuối cùng để doanh nghiệp khai lệ phí cũng như nộp lệ phí môn bài.

Thiết nghĩ quy định nói trên dễ làm cho doanh nghiệp vi phạm và phải bị xử lý vi phạm hành chính do chậm kê khai và chậm nộp lệ phí môn bài.

Do đó, kính đề nghị Quý lãnh đạo xem xét sửa đổi thời hạn kê khai và nộp lệ phí môn bài được quy định trong Nghị định 139/2016/NĐ-CP theo hướng cho một thời hạn dài hơn để doanh nghiệp có đủ thời gian chuẩn bị và thực hiện đúng quy định.

Trân trọng cảm ơn! Kính chúc sức khoẻ Quý vị! Trần Thanh Phương

  • Ngày 10/8/2017, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 8398/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Bộ Tài chính để xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 24/8/2017.
50x50
Trả lời kiến nghị:
Ngày 23/8/2017, Bộ Tài chính có Văn bản số 11266/BTC-CST trả lời Công ty CP Đối Tác Mặt Trời Toàn Cầu A.I - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

4

0

Ý kiến đánh giá khác

20x20Công ty CP Đối Tác Mặt Trời Toàn Cầu A.I. - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Xin cảm ơn Quý Cơ quan đã phản hồi kiến nghị của doanh nghiệp! Trân trọng!
Protected by FormShield
Refresh

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.