Nguyễn Khoa Tri - Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương

Kiến nghị về việc: Thực hiện chương trình giám sát môi trường

50x50
Nội dung kiến nghị:

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương hoạt động trong lĩnh vực khai thác cát trắng. Nhưng theo chương trình giám sát môi trường đã được phê duyệt trong ĐTM tôi có một số vấn đề thắc mắc cần giải đáp như sau: 1) Trong chương trình giám sát môi trường nước mặt: Chỉ tiêu đánh giá theo ĐTM bao gồm: pH, độ đục, SS, BOD/COD, tổng N, N-NO3,N-NO2, Amoni, As, Cd, Fe, Mn, dầu mỡ, E.coli, tổng Coliform, hoạt độ alpha, hoạt độ bêta. Câu hỏi: Với các thông số N-NO2, tổng N, E.coli, hoạt độ alpha, hoạt độ bêta trong hoạt động khai thác cát trắng có quy định bắt buộc giám sát hay không và nếu không thì chúng tôi phải dựa vào quy định nào để có thể điều chỉnh giảm các thông số đó. 2) Trong chương trình giám sát môi trường nước dưới đất: Chỉ tiêu đánh giá: pH, độ màu, độ cứng, TSS, As, Zn, Pb, Hg, SO4.2-, Fecanlcoli, coliform, dầu mỡ, Fe, Mn, hoạt độ phóng xạ alpha, bêta, mức độ sụt giảm mực nước ngầm... Câu hỏi: Các thông số độ màu, dầu mỡ, Fecanlcoli, hoạt độ phóng xạ alpha, bêta, mức độ sụt giảm mực nước ngầm trong hoạt động khai thác cát trắng có quy định bắt buộc giám sát hay không?. 3) Tần suất giám sát: Theo ĐTM chương trình giám sát với môi trường không khí, môi trường nước mặt, nước ngầm, đất mặt tần suất là 3 tháng/1 lần Nhưng theo quy định tần suất giám sát với chất thải định kỳ 3tháng/1 lần, môi trường xung quanh 6 tháng/1 lần. Vậy, với hoạt động khai thác Cát trắng các môi trường trên được xem là môi trường chất thải hay môi trường xung quanh và tần suất giám sát như thế nào? 4) Hoạt động khai thác cát trắng có được xem là hoạt động phát sinh phóng xạ hay không? Vậy kính mong chuyên gia giải đáp và tư vấn để Công ty chúng tôi thực hiện tốt chương trình giám sát môi trường theo quy định. Trân trọng cảm ơn!

  • Ngày 25/5/2017, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 5386/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 12/6/2017.
50x50
Trả lời kiến nghị:
Ngày 27/7/2017, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã có Văn bản trả lời số 3778/BTNMT-TCMT trả lời ông Nguyễn Khoa Tri - Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương.
File đính kèm: 3778_KVCV.PDF

0

0

Ý kiến đánh giá khác

Protected by FormShield
Refresh

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.