Công ty TNHH M&H

Kiến nghị về việc: Tỉnh không trả lời kiến nghị của doanh nghiệp về thuê đất, thu hồi đất và sử dụng đất

50x50
Nội dung kiến nghị:

Từ năm 2012, Công ty TNHH M&H đã gửi kiến nghị về việc sử dụng đất của doanh nghiêp. Năm 2016 gửi đơn yêu cầu thuê đất. Năm 2017 gửi kiến nghị về việc thu hồi đất và sử dụng đất trong giai đoạn chờ đấu giá tất cả các kiến nghị trên đều chưa được các cơ quan chức năng trả lời.

  • Ngày 14/6/2017, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 6164/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai để xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 29/6/2017.
  • Ngày 13/6/2017, Công ty tiếp tục gửi kiến nghị.
  • Ngày 26/6/2017, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 6584/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai để xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 11/7/2017.

1

0

Ý kiến đánh giá khác

Protected by FormShield
Refresh

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.