Nguyễn Duy Trung, Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên

Kiến nghị về việc: Về lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất

50x50
Nội dung kiến nghị:

Trên địa bàn tỉnh Phú Yên đang thực hiện tổ chức lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất theo Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ và Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT ngày 16/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong quy định của Nghị định số 30/2015/NĐ-CP và Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT có quy định việc đánh giá tiêu chuẩn hiệu quả đầu tư (B) = M2+M3. Trong đó: M2 là giá trị bồi thường GPMB do nhà đầu tư đề xuất. M3 là giá trị nộp ngân sách Nhà nước do nhà đầu tư đề xuất.

Tuy nhiên, trong Nghị định số 30/2015/NĐ-CP và Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT không quy định việc xác định giá trị M3 này dựa trên những tiêu chí nào và bao gồm những khoản phải nộp ngân sách Nhà nước là những khoản gì để bên mời thầu có cơ sở xác định cho đúng quy định.

Do vậy, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn giá trị M3 là gồm những khoản phải nộp nào cho ngân sách Nhà nước để bên mời thầu có cơ sở xác định khi lập hồ sơ mời thầu nhà đầu tư và giá trị M3 này có bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất không?

Trân trọng cảm ơn Quý Bộ!

  • Ngày 25/10/2017, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 11391/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, xử lý và trả lời ông Nguyễn Duy Trung, Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 10/11/2017.
50x50
Trả lời kiến nghị:
Ngày 10/11/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 9307/BKHĐT-QLĐT trả lời ông Nguyễn Duy Trung, Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

0

0

Ý kiến đánh giá khác

Protected by FormShield
Refresh

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.