Doanh nghiệp tư nhân Phương Thao

Kiến nghị về việc: Xin di chuyển vị trí kinh doanh xăng dầu

50x50
Nội dung kiến nghị:

Kính gửi: - Văn phòng Chính phủ. Tên tôi là: Nguyễn Thị Phú - Chức vụ: Giám đốc DNTN Phương Thao; Địa chỉ: Duy Phiên Tam Dương, Vĩnh Phúc. Doanh nghiệp tư nhân Phương Thao hoạt động kinh doanh xăng dầu hơn 10 năm từ năm 2005 đến nay nằm trong mạng lưới bán lẻ xăng dầu tại Văn bản số 3869/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Thực hiện Văn bản số 506/SCT-TMNĐ ngày 10/6/2013 của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc về việc Cải tạo nâng cấp và mở rộng diện tích cửa hàng kinh doanh Xăng dầu trên địa bàn theo quy định (Doanh nghiệp phải thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 có bản photo kèm theo). Do vị trí hiện tại diện tích 100m2 nằm trong khu dân cư xung quanh xây dựng nhà ở kiên cố doanh nghiệp không thể mở rộng diện tích theo tiêu chuẩn 750m2 tại công văn trên, và đang rất khó khăn trong quá trình hoạt động. Vì vậy doanh nghiệp đã chủ động xin UBND xã, UBND huyện quy hoạch vị trí đất để doanh nghiệp được chuyển sang vị trí mới cách vị trí hiện tại 700m tại xứ đồng Cầu Gạo, thôn Thương, xã Duy Phiên, huyện Tam Dương. Vị trí phù hợp với quy hoạch và đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2017. HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 59 cho phép chuyển đổi mục đích sang đất kinh doanh. Sau khi đã có vị trí phù hợp Doanh nghiệp Phương Thao đã gửi đơn xin được di chuyển sang vị trí mới 3 lần tới Sở Công Thương, lần 1 Công văn số 12/CV_PT ngày 19/10/2016; lần 2 Công văn số 19/CV-PT ngày 15/11/2016; lần 3 Công văn số 20/CV-PT ngày 21/11/2016 nhưng không được Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc chấp thuận. Như vậy một mặt Sở Công Thương yêu cầu nâng cấp cải tạo mở rộng để đủ điều kiện cấp phép hoạt động mặt khác lại không cho doanh nghiệp di chuyển sang vị trí mới để doanh nghiệp xây dựng lại cửa hàng đảm bảo các quy định của pháp luật. Như vậy là đúng hay sai theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển các doanh nghiệp đến năm 2020? Do Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc không có văn bản trả lời cho phép doanh nghiệp di chuyển sang vị trí mới. Doanh nghiệp đã có Văn bản số 18/CV-PT ngày ngày 8/11/2016 đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị cho phép di chuyển. UBND tỉnh giao Sở Xây dựng đề xuất tham mưu. Nhưng đến ngày 11/11/2016 có Doanh nghiệp tư nhân Xăng Dầu Đại Thịnh (đăng ký hoạt động lần đầu ngày 26/9/2016; Giám đốc Đinh Thị Huyền; địa chỉ: Xóm Tram, xã Định Trung, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) nhảy vào tranh chấp, có Tờ trình số 03/TTr-ĐT ngày 11/11/2016 gửi UBND tỉnh Vĩnh Phúc xin chấp thuận đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu tại vị trí mà doanh nghiệp đang xin di chuyển. Sự việc này doanh nghiệp có đơn kiến nghị tới UBND tỉnh việc lãnh đạo Sở lợi dụng chức quyền gây khó khăn cho việc di chuyển của doanh nghiệp. Ngay sau đó, ngày 16/11/2016 Doanh nghiệp xăng dầu Đại Thịnh lập tức đến thay đổi Giám đốc Nguyễn Văn Thăng thay Đinh Thị Huyền và chuyển địa chỉ về Diên Lâm, Duy Phiên, Tam Dương, Vĩnh Phúc nhằm che đậy bộ mặt đằng sau. Một Doanh nghiệp mới đăng ký hoạt động từ tháng 26/9/2016 chưa hoạt động gì mà đã thay đổi địa chỉ, Giám đốc đại diện pháp lý... chứng tỏ Doanh nghiệp không minh bạch. Vậy mà Sở Công Thương có Văn bản số 1358/SCT-QLTM ngày 14/12/2016 chấp thuận cho Doanh nghiệp Đại Thịnh đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu tại vị trí trên, đồng thời khẳng định điều hết sức vô lý “địa điểm dự kiến Doanh nghiệp Đại Thịnh đã được Sở Công Thương trình UBND tỉnh bổ sung vào mạng lưới bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh” trong khi tờ trình của Sở Công Thương bổ sung điều chỉnh mạng lưới xăng dầu tại tờ trình 382/TTr-SCT ngày 15/9/2016 lúc này doanh nghiệp Đại Thịnh chưa thành lập. Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc cơ quan tham mưu UBND tỉnh về cấp phép xây dựng lại loại bỏ doanh nghiệp Phương Thao không cho di chuyển sang vị trí doanh nghiệp xin di chuyển, mà tham mưu UBND tỉnh đồng ý cho doanh nghiệp Đại Thịnh và chấp thuận chủ trương đầu tư vào vị trí đó. Việc doanh nghiệp xin di chuyển vị trí kinh doanh xăng dầu sang vị trí mới là hoàn toàn chính đáng nhằm đảm bảo đúng yêu cầu tiêu chuẩn cửa hàng kinh doanh xăng dầu theo tiêu chuẩn mới, hơn nữa vị trí hiện tại được xây dựng từ rất lâu, nằm liền khu dân cư, doanh nghiệp có nguyện vọng xin di chuyển ra khu vực khác nhằm đảm bảo các điều kiện an toàn cháy nổ, vệ sinh môi trường, diện tích mặt bằng rộng rãi để hoạt động có hiệu quả và phục vụ nhân dân khu vực được tốt hơn. Vị trí mới doanh nghiệp xin chuyển các vị trí cũ 700m không bị trùng lặp, liền kề với cửa hàng kinh doanh xăng dầu đang hoạt động nào trong phạm vi bán kính 3km. Việc doanh nghiệp đề nghị trên là hoàn toàn chính đáng, và phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đúng yêu cầu nâng cấp cải tạo cửa hàng kinh doanh xăng dầu của Sở Công Thương tại Văn bản số 506/SCT-TMNĐ. Nhưng không được di chuyển! Doanh nghiệp khẩn thiết đề nghị Chính phủ, Bộ Công Thương chỉ đạo thực hiện đề nghị chính đáng của doanh nghiệp không để tình trạng “trên trải thảm dưới rải đinh” gây khó khăn cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính, gây bức xúc trong xã hội, Kính mong Chính phủ quan tâm chỉ đạo thực hiện. Xin trân trọng cảm ơn.

  • Ngày 01/3/2017, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 1848/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến UBND tỉnh Vĩnh Phúc để xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 19/3/2017.
  • Ngày 11/5/2017, Doanh nghiệp Tư nhân Phương Thao có ý kiến phản hồi Báo cáo số 57/BC-UBND ngày 7/4/2017của UBND tỉnh Vĩnh Phúc vì có nhiều điểm chưa chính xác.
  • Ngày 24/5/2017, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 5300/VPCP-ĐMDN chuyển tiếp kiến nghị đến Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc để xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 12/6/2017.
  • Ngày 18/8/2017, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 8755/VPCP-ĐMDN đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khẩn trương xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 04/9/2017.
  • Ngày 13/9/2017, Doanh nghiệp tiếp tục gửi kiến nghị không đồng ý với trả lời của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tại Văn bản số 6744/UBND-KT1 ngày 30/8/2017.
  • Ngày 03/10/2017, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 10429/VPCP-ĐMDN chuyển tiếp kiến nghị đến Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc để xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 17/10/2017.
50x50
Trả lời kiến nghị:

Ngày 07/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc có Văn bản số 57/BC-UBND trả lời Doanh nghiệp tư nhân Phương Thao.

Ngày 30/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc có Văn bản số 6744/UBND-KT1 trả lời Doanh nghiệp tư nhân Phương Thao. 

4

6

Ý kiến đánh giá khác

20x20Tùng nguyễn

Hy vọng UBND tỉnh sẽ giải quyết một cách công tâm minh bạch, công khai và đúng quy định, tạo niềm tin trong nhân dân.
Protected by FormShield
Refresh

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.