Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tô

Kiến nghị về việc: “Xử lý tài chính” của Công ty nông, lâm nghiệp

50x50
Nội dung kiến nghị:

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ: Tôi đang công tác tại một Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp 100% vốn Nhà nước (Chủ sở hữu là UBND tỉnh Quảng Ngãi). Tôi có một câu hỏi về nội dung “xử lý tài chính” liên quan đến Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính “hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp” và Thông tư số 51/2015/TT-BTC ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn về xử lý tài chính khi sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty nông, lâm nghiệp”. Kính mong quý Bộ quan tâm giải đáp nội dung sau: Doanh nghiệp tôi hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực lâm nghiệp, xuất thân từ Lâm trường Quốc doanh, đang trong thời gian sắp xếp, chuyển đổi theo Nghị định số: 118./2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về việc “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông-lâm nghiệp”. Sau khi được Sở Tài chính thẩm định phương án “Xử lý tài chính” của công ty, tôi thắc mắc như sau: 1. Đối với công nợ: - Theo tôi hiểu:

+ Xác định công nợ theo Thông tư 228 (nêu trên) (Mục 3-Điều 7-K1-TT 51)

+ Xử lý công nợ theo Thông tư 51 (Mục 3 - Điều 7- K2-TT 51) Tại thời điểm chuyển đổi, các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi doanh nghiệp được sử dụng nguồn dự phòng phải thu khó đòi để bù đắp, phần còn thiếu được xem xét hạch toán giảm vốn nhà nước.

- Theo Biên bản thẩm định (?): “Công ty sử dụng nguồn dự phòng phải thu khó đòi để bù đắp, phần chênh lệch thiếu hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp”. Là không đúng với Thông tư 51/2015/TT-BTC 2. Đối với rừng trồng sản xuất (trồng từ năm 1995 đến 2001): Tại mục 2- điều 5 – K2 –Thông tư 51/2015/TT-BTC có nêu: “2. Xử lý kiểm kê: a) Đối với công ty nông, lâm nghiệp được tiếp tục duy trì, củng cố theo hình thức Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ - Xử lý tài sản thiếu trong kiểm kê: + Đối với tài sản bị mất mát, thiếu hụt, hư hỏng, kém, mất phẩm chất, lạc hậu mốt, lạc hậu kỹ thuật, tồn kho ứ đọng được xác định trong kiểm kê; doanh nghiệp phải xác định giá trị đã bị tổn thất, trách nhiệm bồi thường của cá nhân, tập thể gây ra tổn thất, của tổ chức bảo hiểm (theo quy định tại hợp đồng bảo hiểm), phần còn thiếu được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ. + Đối với tài sản bị thiếu hụt trong kiểm kê so với sổ sách kế toán do nguyên nhân khách quan (do thiên tai, bão lụt, hỏa hoạn, dịch bệnh hoặc do nguyên nhân bất khả kháng khác); chênh lệch giữa giá trị tài sản bị tổn thất sau khi trừ đi phần bồi thường của tổ chức bảo hiểm (nếu có), phần còn thiếu được xem xét giảm vốn nhà nước. - Theo Biên bản thẩm định (?): “.. Đây là chi phí đầu tư tái tạo rừng sau khai thác rừng tự nhiên từ 1995-2001, nhưng vì chủ trương đóng cửa rừng nên không có kinh phí để chăm sóc, bảo vệ dẫn đến chất lượng rừng không tốt, không thành rừng. Vì vậy, thống nhất đề nghị công ty hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ”. Đây là tài sản thiếu hụt trong kiểm kê (do nguyên nhân khách quan, không phải là tài sản... lạc hậu mốt, lạc hậu kỹ thuật, mất phẩm chất...” nên hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ là trái với Thông tư số 51/2015/TT-BTC.

Vậy, công ty chúng tôi kính mong quý Bộ hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc trên càng sớm càng tốt. Xin chân thành cảm ơn!

  • Ngày 16/5/2017, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 4989/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Bộ Tài chính để xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 31/5/2017.
50x50
Trả lời kiến nghị:
Ngày 12/6/2017, Bộ Tài chính có Văn bản số 7725/BTC-TCDN trả lời Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tô.
File đính kèm: tl-cty-ba-to_PXFK.pdf

1

0

Ý kiến đánh giá khác

Protected by FormShield
Refresh

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.