Những kiến nghị đã trả lời
50x50
Bùi Văn Linh, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội

Kiến nghị về việc: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Nội dung kiến nghị: Đề nghị giải đáp về việc lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường khi lựa chọn nhà thầu.
50x50
Lâm Vũ Phong, Ban QLDA Xây dựng huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

Kiến nghị về việc: Mẫu hợp đồng xây dựng theo Luật Đấu thầu và Luật Xây dựng

Nội dung kiến nghị: Hiện nay có 2 hệ thống biểu mẫu hợp hợp đồng xây lắp: Hợp đồng theo Luật Đấu thầu mà cụ thể là hợp đồng theo mẫu của Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và mẫu hợp đồng theo Luật Xây dựng cụ thể theo Thông...
50x50
Công ty TNHH An Phúc

Kiến nghị về việc: Doanh nghiệp bị cưỡng chế thuế oan

Nội dung kiến nghị: ĐƠN KIẾN NGHỊ V/v doanh nghiệp bị cưỡng chế tiền thuế, tiền lãi chậm nộp thuế bởi hành vi lừa đảo của cá nhân người đại diện pháp luật đã gây ra theo Quyết định khởi tố số 01/C15B của Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ công an...