Những kiến nghị đã trả lời
50x50
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tô

Kiến nghị về việc: “Xử lý tài chính” của Công ty nông, lâm nghiệp

Nội dung kiến nghị: Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ: Tôi đang công tác tại một Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp 100% vốn Nhà nước (Chủ sở hữu là UBND tỉnh Quảng Ngãi). Tôi có một câu hỏi về nội dung “xử lý tài chính” liên quan đến Thông tư...
50x50
Trần Minh Nhựt

Kiến nghị về việc: Thủ tục đăng ký kinh doanh khí

Nội dung kiến nghị: Kính gửi cơ quan chức năng! Tôi đã xin giấy phép và làm các thủ tục hành chính để kinh doanh khí cho cửa hàng từ cuối tháng 12/2015 đến nay vẫn chưa được kinh doanh. Cụ thể là xin các thủ tục cho ngành có điều kiện đến ngày...
50x50
Công ty TNHH Huy Nam

Kiến nghị về việc: Đề nghị công khai văn bản hướng dẫn bản đồ công nghệ

Nội dung kiến nghị: Qua thông tin trên báo chí, chúng tôi biết Bộ KHCN đã đặt hàng rất nhiều đề tài về xây dựng bản đồ công nghệ, và đã thông báo xây dựng xong bản đồ một số lĩnh vực như lúa, vắc xin (ví dụ như ở bài báo này http://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/trong-nuoc/ban-do-cong-nghe-nang-cao-vi-the-nganh-lua-gao-viet-nam-3418232.html)....
50x50
Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam

Kiến nghị về việc: Thông báo chương trình khuyến mại trên toàn quốc

Nội dung kiến nghị: Kính gửi Văn phòng Chính Phủ, Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam (mã số thuế: 0311869297) mong muốn nhận được sự hỗ trợ của Văn phòng Chính phủ gửi câu hỏi đến Bộ Công Thương liên quan đến thông báo chương trình khuyến mại. Hiện nay, Nghị định số...
50x50
Công ty CP Thương Tín Tàu Cuốc

Kiến nghị về việc: Chi khuyến mãi bằng tiền mặt cho khách hàng

Nội dung kiến nghị: Công ty chúng tôi hoạt động trong ngành kinh doanh bất động sản. Để kích cầu trong kinh doanh, Công ty có chương trình khuyến mãi cho khách hàng trong các sự kiện bán hàng, ví dụ khách hàng mua căn nhà dưới 7 tỷ đồng thì được khuyến mãi...