Những kiến nghị đã trả lời
50x50
Công ty TNHH MTV may mặc Việt – Pacific

Kiến nghị về việc: Tính trả lương ngày nghỉ hàng năm thế nào?

Nội dung kiến nghị: Công ty chúng tôi đang gặp vướng mắc về cách tính trả lương ngày nghỉ hàng năm và tính phép năm trong thời gian thử việc, đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, hướng dẫn.
50x50
Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng Hội An

Kiến nghị về việc: Đối tượng nộp thuế trước bạ

Nội dung kiến nghị: Công ty chúng tôi được Nhà nước giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất tại Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Làng Chài (phân khu 1) phường Cẩm An, thành phố Hội An và tại Dự án...
50x50
Công ty cổ phần bê tông ly tâm Nha Trang

Kiến nghị về việc: Uỷ quyền trong đấu thầu

Nội dung kiến nghị: Chúng tôi xin hỏi tình huống sau: Công ty B là Công ty con của Công ty A, ký hồ sơ dự thầu, trong hồ sơ dự thầu có kèm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty A và Giấy ủy quyền của Công ty A cho...
50x50
Công ty cổ phần Dược Hậu Giang

Kiến nghị về việc: Quy định về lựa chọn nhà thầu

Nội dung kiến nghị: Hiện Công ty tôi có một số gói thầu cần triển khai gấp nhưng đến thời điểm này chưa có văn bản hướng dẫn Luật Đấu thầu, mặc dù Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2014. Vậy, việc lựa chọn nhà thầu sẽ áp dụng theo văn bản nào?
50x50
Công ty cổ phần xây dựng Tasco

Kiến nghị về việc: Mức hao phí vật liệu khi thi công đường

Nội dung kiến nghị: Công ty cổ phần xây dựng Tasco (tỉnh Nam Định) thắc mắc như sau: Theo mã hiệu AF.15410, 1m3 bê tông bao gồm 0,014 m3 gỗ và 3,5 kg nhựa đường, tuy nhiên, mã hiệu lại không quy định khối lượng này là định mức cho khe co giãn dài,...
50x50
Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng thủy lợi Thái Bình

Kiến nghị về việc: Chi phí lán trại trong xây dựng công trình

Nội dung kiến nghị: Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng thủy lợi Thái Bình đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn vấn đề sau: Tại Điều 7 Thông tư số 04/2010/TT-BXD hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình quy định: "Chi phí nhà tạm...