Những kiến nghị đã trả lời
50x50
Công ty cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA

Kiến nghị về việc: Đóng BHXH một lần cho những năm còn thiếu để về hưu

Nội dung kiến nghị: Công ty chúng tôi có 10 nhân viên làm việc theo hình thức hợp đồng không xác định thời hạn, có đóng BHXH. Những nhân viên này đã hết tuổi lao động và đều có thời gian tham gia BHXH khoảng trên, dưới 15 năm. Vậy, nếu những lao động...
50x50
Công ty TNHH Công nghiệp Đá xây dựng Việt Nam

Kiến nghị về việc: Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng BHYT?

Nội dung kiến nghị: Công ty chúng tôi có chủ đầu tư là người nước ngoài, thuộc diện không cần cấp giấy phép lao động, không giao kết hợp đồng lao động với doanh nghiệp, có tên trên danh sách bảng lương và nhận lương hàng tháng. Chúng tôi xin hỏi, trường hợp nêu...
50x50
Văn phòng đại diện Nomura Trading

Kiến nghị về việc: Điều kiện hưởng trợ cấp ốm đau

Nội dung kiến nghị: Văn phòng đại diện Nomura Trading chúng tôi có nhân viên là bà Trần Thị Minh Phúc xin nghỉ ốm do bị động thai từ ngày 11/7/2015 đến ngày 17/7/2015. Do Văn phòng không làm việc ngày thứ 7 và Chủ nhật nên bà Phúc làm đơn xin nghỉ phép...
50x50
Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Việt Tiến

Kiến nghị về việc: Tư vấn thiết kế có được làm giám sát thi công?

Nội dung kiến nghị: Theo Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu bao...