Kiến nghị chờ trả lời
50x50
Công ty CP Phát triển Khoa học công nghệ Mỹ Úc

Kiến nghị về việc: Thủ tục nhập khẩu phụ gia thực phẩm

Nội dung kiến nghị: Kính gởi văn phòng chính phủ. Công ty Mỹ Úc kinh doanh về phụ gia dùng trong thực phẩm, hiện nay Công ty có nhập khẩu mặt hàng là Sodium Acetate từ Canada. Công ty có công bố của Bộ Y tế - Cục An toàn thực phẩm cấp số...
50x50
Công ty cổ phần Thiên Nam

Kiến nghị về việc: Đề nghị tăng mức thuế suất thuế tài nguyên

Nội dung kiến nghị: Công ty cổ phần Thiên Nam đề nghị tăng mức thuế suất tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với việc khai thác, sử dụng cát tự nhiên để hạn chế tình trạng khai thác cát lòng sông theo Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 9/6/2017
50x50
Công ty TNHH chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Quảng Ninh

Kiến nghị về việc: Thủ tục kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật trên cạn dùng làm nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu

Nội dung kiến nghị: Công ty TNHH chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Quảng Ninh kiến nghị về thủ tục kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật trên cạn dùng làm nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu
50x50
Đinh Minh Tám, Công ty TNHH Xây dựng Nhật Lan

Kiến nghị về việc: Áp dụng định mức Nhà nước khi tham dự thầu

Nội dung kiến nghị: Kính gửi cơ quan chức năng! Tôi muốn hỏi, Luật Việt Nam về đấu thầu có bắt buộc phải áp dụng định mức Nhà nước khi lập đơn giá dự thầu hay không? 2. Tình huống: - Dự toán phê duyệt định mức Hạng mục công việc A đúng theo...