Kiến nghị chờ trả lời
50x50
Lê Viết Dũng, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Gia Lai

Kiến nghị về việc: Thủ tục giải quyết chế độ thôi việc cho người lao động

Nội dung kiến nghị: Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Gia Lai là doanh nghiệp 100 % vốn chủ sở hữu Nhà nước, hoạt động công ích xin cho hỏi về một số trường hợp: a. Bà Phạm Thị Thạch sinh ngày 15/01/1960, hợp đồng làm việc tại công ty...
50x50
Nguyễn Công Lượng-Công ty CP Tư vấn và Đại lý thuế Hà Tĩnh

Kiến nghị về việc: Ban hành Bộ quy tắc đánh giá chất lượng công vụ

Nội dung kiến nghị: Ông Nguyễn Công Lượng-Công ty cổ phần Tư vấn và Đại lý thuế Hà Tĩnh kiến nghị về việc ban hành Bộ quy tắc đánh giá chất lượng công vụ của cơ quan hành chính, đơn vị hành chính để có cơ sở làm tốt công tác tổ chức và...
50x50
Công ty cổ phần Hằng Ngọc

Kiến nghị về việc: Về vướng mắc đối với C/O mẫu AI

Nội dung kiến nghị: Công ty cổ phần Hằng Ngọc phản ánh vướng mắc đối với C/O mẫu AI do cơ quan cấp C/O của Ấn Độ phát hành có thể thức không đúng với C/O mẫu AI thuộc Hiệp định Thương mại tự do Asean Ấn Độ