Kiến nghị chờ trả lời
50x50
Công ty CP Đối Tác Mặt Trời Toàn Cầu A.I. - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Kiến nghị về việc: Thời hạn kê khai và nộp lệ phí môn bài

Nội dung kiến nghị: Kính gửi: Lãnh đạo Chính phủ Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 5 của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài, thì doanh nghiệp cần "Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp...
50x50
Công ty TNHH Công nghệ LC Việt Nam

Kiến nghị về việc: Bãi bỏ điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng

Nội dung kiến nghị: Nghị định số 108/2016/NĐ-CP quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng. Theo đó, Nghị định quy định về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng; sản phẩm an toàn thông tin...
50x50
Nguyễn Quỳnh, Công ty TNHH MTV DV QC và Triển Lãm Minh Vi

Kiến nghị về việc: Kê khai thuế TNCN cho lao động nước ngoài

Nội dung kiến nghị: Công ty TNHH MTV DV QC và Triển Lãm Minh Vi hoạt động tại Việt Nam, có tổ chức triển lãm quốc tế chuyên ngành (Triển lãm) và các hội thảo quốc tế trong và ngoài nước. Khi tổ chức triển lãm và hội thảo tại nước ngoài, Công ty...