Kiến nghị chờ trả lời
50x50
Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty cổ phần (PVGas)

Kiến nghị về việc: Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu của cá nhân thuộc chủ đầu tư

Nội dung kiến nghị: Kính gửi Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, hiện tôi đang làm việc tại Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP là chủ đầu tư quản lý các dự án. Theo Khoản 7, Điều 35 về hướng dẫn thi hành Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/05/2016 của Bộ Kế hoạch...
50x50
Công ty CP CEKS - Tư vấn Đầu tư và Xây dựng thương mại

Kiến nghị về việc: Đề xuất tạo mặt bằng cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Nội dung kiến nghị: Kính gửi: - Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; - Văn phòng Chính phủ; - Đồng kính gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Chúng tôi là Công ty CP CEKS - Tư vấn Đầu tư và Xây dựng thương mại (sau đây...
50x50
Thanh Hằng, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Kiến nghị về việc: Đề nghị hướng dẫn xử lý tình huống trong đấu thầu

Nội dung kiến nghị: Chúng tôi đang gặp 1 tình huống như sau: CĐT có 01 gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, được phê duyệt tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, giá gói thầu được duyệt là 11 tỷ đồng, hình thức hợp đồng trọn gói. HSMT được lập theo đúng...
50x50
Công ty CP Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức

Kiến nghị về việc: Kiến nghị về chính sách ưu đãi thuế TNDN

Nội dung kiến nghị: Kính gởi: Văn phòng Chính phủ. Doanh nghiệp thành lập năm 2004 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3303070091 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp ngày 08/12/2004 hoạt động trong lĩnh vực Y tế (Khám chữa bệnh đa khoa). Trong giai đoạn...
50x50
Lâm Hồng Trung, Công ty TNHH Thương mại sản xuất Phát Thành (FATACO)

Kiến nghị về việc: Sự mâu thuẫn của Thông tư 119/2014/TT-BTC

Nội dung kiến nghị: Sự mâu thuẫn của Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,­­ Thông tư số 39/2014/TT-BTC...
50x50
Công ty Honda Việt Nam

Kiến nghị về việc: Góp ý Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa

Nội dung kiến nghị: Góp ý những quy định bất hợp lý tại Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa: I - Định nghĩa “Công đoạn gia công, chế biến hàng hóa” II -Quy định về " Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa...
50x50
Nguyễn Hoàng Quân, Doanh nghiệp tư nhân Quân Thủy Bảo Lộc

Kiến nghị về việc: Lập hồ sơ xin khai thác khoáng sản

Nội dung kiến nghị: Hiện tại, trong diện tích đất nông nghiệp thuộc quyền sử dụng đất của chúng tôi với diện tích 02 ha thuộc tại thị trấn Đạ M’Ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng có loại khoáng sản là thạch anh vô định hình (không kết thành tinh thể), loại đá...