Kiến nghị chờ trả lời
50x50
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Quảng cáo và Triển lãm Minh Vy

Kiến nghị về việc: Thuế TNCN Văn phòng đại diện tại Campuchia

Nội dung kiến nghị: Công ty chúng tôi có thành lập văn phòng đại diện tại Campuchia, và Giám đốc là người đứng đầu văn phòng đại diện tại Campuchia. Chúng tôi thuê toàn bộ nhân viên là người Campuchia để thực hiện các giao dịch tại đây. Chúng tôi có một vài thắc...
50x50
Công ty TNHH Sao Mai Thanh Hóa

Kiến nghị về việc: Xem xét áp tiền thuê đất giai đoạn 2015 - 2020

Nội dung kiến nghị: Công ty TNHH Sao Mai Thanh Hóa là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn. Tháng 1/2015, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa áp dụng đơn giá thuê đất giai đoạn 2015-2020 với mức giá tăng 329% so với mức cũ, khiến Công ty gặp nhiều khó...
50x50
CÔNG TY TNHH CHANGE INTERACTION

Kiến nghị về việc: THIẾU THÔNG TIN TRÊN HÓA ĐƠN GTGT

Nội dung kiến nghị: 1. Công ty TNHH Change Interaction có nhận hóa đơn của nhà cung cấp, trên hóa đơn có viết thiếu thông tin Phường Bến Thành, và có hóa đơn viết thiếu thông tin TP Hồ Chí Minh. Như vậy cho doanh nghiệp hỏi là những hóa đơn đó có được...
50x50
Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Cao Cường Hoàng Sơn

Kiến nghị về việc: Ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Luật số 03/2016/QH14

Nội dung kiến nghị: Kính gửi Văn phòng Chính phủ! Ngày 22/11/2016, Quốc hội khóa 14, kỳ họp thứ 2 đã thông qua Luật số 03/2016/QH14 về sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư, có...
50x50
Công ty CP Địa chính và Tài nguyên Môi trường

Kiến nghị về việc: Công ty đại chúng và đăng ký giao dịch tại sàn Upcom

Nội dung kiến nghị: Kính gửi: Văn phòng Chính phủ Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường xin ý kiến hướng dẫn của Quý Văn phòng về vấn đề Công ty chúng tôi có phải là Công ty đại chúng và thuộc đối tượng có thể đăng ký giao dịch...
50x50
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA & IN ẤN SONG PHƯỚC

Kiến nghị về việc: KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC NỘP CHẬM MẪU 06/GTGT

Nội dung kiến nghị: Công ty chúng tôi thành lập ngày 28/5/2013, ngày bắt đầu hoạt động 29/05/2013. Năm 2015 chúng tôi đã nộp mẫu 06/GTGT để được xin áp dụng thuế theo phương pháp khấu trừ và đã được cơ quan thuế chấp thuận. Căn cứ theo tình hình thực tế của công...