Kiến nghị chờ trả lời
50x50
Hộ kinh doanh cá thể Phí Kim Quý

Kiến nghị về việc: Chính sách cho hộ kinh doanh cá thể

Nội dung kiến nghị: Tôi hiện kinh doanh và sản xuất tại Cụm Tiểu thủ công nghiệp Bắc Duyên Hải thành phố Lào Cai, nay tôi có một số kiến nghị sau gửi tới Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chính phủ nghiên cứu và đưa ra những giải pháp để các cơ...
50x50
Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn

Kiến nghị về việc: Thủ tục xin cấp quyền sử dụng đất

Nội dung kiến nghị: Kính đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét và hướng dẫn công ty CP XNK Thủy Sản Sài Gòn thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Dự án Khu phức hợp số 678 Âu Cơ, phường...
50x50
Tập thể các ICD khu vực Trường Thọ, Thủ Đức

Kiến nghị về việc: Tháo gỡ khó khăn khi áp dụng Quyết định 15/2017/QĐ-TTg

Nội dung kiến nghị: Tập thể các ICD khu vực Trường Thọ, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, tháo gỡ khó khăn khi áp dụng Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg về danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu...