Kiến nghị chờ trả lời
50x50
Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hồ Huy

Kiến nghị về việc: Xuất hóa đơn và hạch toán thu chi hộ

Nội dung kiến nghị: Kính gửi Văn phòng Chính phủ Công ty chúng tôi gửi công văn này đến Chính phủ xin được hỏi – đáp vấn đề như sau: Công ty chúng tôi là đại lý viễn thông của Vietel, công ty sở hữu sim số điện thoại và giao cho các đơn...
50x50
Văn Nhân Linh

Kiến nghị về việc: Sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Nội dung kiến nghị: Luật Thuế TNDN hiện nay tính theo tỷ lệ % đối với thu nhập thực tế của DN. Điều này thương trực gây ra sự toan tính của DN cho đến sự tính toán không chính xác của cơ quan kiểm tra. Tạo cơ hội cho các DN gian dối,...
50x50
Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà

Kiến nghị về việc: Xem xét giảm tiền thuê đất

Nội dung kiến nghị: DN kính đề nghị VP Chính Phủ, Tổng cục thuế chỉ đạo xem xét giải quyết giảm tiền thuê đất cho DN theo Quyết định số 2093/QĐ-TTg và Nghị quyết số 02/NQ-CP.
50x50
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Lộc Phát

Kiến nghị về việc: Danh mục thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam

Nội dung kiến nghị: Chúng tôi xin được kiến nghị về việc đưa thức ăn chăn nuôi của Việt Nam vào Danh mục là không cần thiết. Một sản phẩm muốn ra đời phải đi qua một rừng thủ tục hành chính gây lãng phí và phiền nhiễu cho doanh nghiệp. Mỗi năm sẽ...
50x50
Hợp tác xã Thương binh Hoàng Liên

Kiến nghị về việc: Đề nghị cấp đất xây dựng dự án

Nội dung kiến nghị: Kính gửi Quý cơ quan! HTX Thương binh Hoàng Liên có đăng ký kinh doanh tại Lào Cai. Chúng tôi lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh cho phép đầu tư xây dựng "Trung tâm chăm sóc người cao tuổi" trên địa bàn thành phố Lào Cai. Hồ sơ đăng...