Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp
50x50
Công ty cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA

Kiến nghị về việc: Đóng BHXH một lần cho những năm còn thiếu để về hưu

Nội dung kiến nghị: Công ty chúng tôi có 10 nhân viên làm việc theo hình thức hợp đồng không xác định thời hạn, có đóng BHXH. Những nhân viên này đã hết tuổi lao động và đều có thời gian tham gia BHXH khoảng trên, dưới 15 năm. Vậy, nếu những lao động...
50x50
Công ty TNHH Công nghiệp Đá xây dựng Việt Nam

Kiến nghị về việc: Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng BHYT?

Nội dung kiến nghị: Công ty chúng tôi có chủ đầu tư là người nước ngoài, thuộc diện không cần cấp giấy phép lao động, không giao kết hợp đồng lao động với doanh nghiệp, có tên trên danh sách bảng lương và nhận lương hàng tháng. Chúng tôi xin hỏi, trường hợp nêu...