Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường
50x50
Công ty TNHH SX HTD Bình Tân

Kiến nghị về việc: Nguồn vốn hỗ trợ để xây dựng nhà ở xã hội

Nội dung kiến nghị: 1. Về lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh: với mức lãi suất cho doanh nghiệp vay ngắn hạn như hiện nay thì doanh nghiệp không thể giảm giá thành sản phẩm để tạo sự thu hút khách hàng để làm tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm...
50x50
Công ty CP Thương mại - Phát triển dự án Mai Trang

Kiến nghị về việc: Xem xét việc tăng giá thuê đất 300% tại khu nông nghiệp công nghệ cao Lạc Dương, Lâm Đồng

Nội dung kiến nghị: Trong khi Chính phủ kêu gọi hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp hiện nay thì tỉnh Lâm Đồng lại có Công văn số 486/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 gửi các doanh nghiệp đầu tư tại Khu Nông nghiệp công nghệ cao huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, với nội dung thay...
50x50
Công ty CP Thang máy IMS Việt Nam

Kiến nghị về việc: Nghĩa vụ khi nhận chuyển nhượng đất thuê

Nội dung kiến nghị: Công ty tôi là Công ty cổ phần thang máy IMS Việt Nam, đăng ký kinh doanh số 0106369710. Do cần mở rộng kinh doanh vào TP. Hồ Chí Minh, công ty đang tìm hiểu mua 1 lô đất. Công ty là công ty trong nước, không có vốn nước...