Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường
50x50
Đào Thị Thanh Huyền, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận

Kiến nghị về việc: Thẩm quyền cấp lại chứng chỉ hành nghề hết hạn do tỉnh khác cấp

Nội dung kiến nghị: Hiện nay Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận có nhận một số đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề giám sát đã hết hạn (Chứng chỉ do Sở Xây dựng tỉnh khác cấp trước đây). Theo đợt tập huấn vào ngày 02/6/2017 vừa rồi tại Hà Nội thì...
50x50
Nguyễn Đức Toàn

Kiến nghị về việc: Thủ tục thu hồi, xác định tài sản Nhà nước

Nội dung kiến nghị: Tôi đang công tác tại UBND huyện Hạ Lang. Hiện nay trên địa bàn huyện có 02 công ty cổ phần đang hoạt động đó là: Công ty cổ phần Thương mại Tổng hợp Hạ Lang và Công ty cổ phần Dược phẩm Cao Bằng. Tình hình hoạt động của...
50x50
Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Cơ

Kiến nghị về việc: Cắt giảm định mức dự thầu khi thẩm tra, phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình

Nội dung kiến nghị: Đơn vị chúng tôi được giao làm chủ đầu tư Dự án định canh định cư tập trung Làng Chang, nguồn vốn ngân sách nhà nước (ngân sách tỉnh) được đầu tư xây dựng năm 2015, và được Sở Tài chính tỉnh phê duyệt quyết toán năm 2016. Tuy nhiên...
50x50
Nguyễn Thị Phú, Tổng Công ty Xây dựng số 1

Kiến nghị về việc: Thanh quyết toán hợp đồng trọn gói

Nội dung kiến nghị: Công ty chúng tôi đang ký hợp đồng với công ty A thi công công trình dân dụng ký túc xá tại Hà Nội theo hợp đồng trọn gói thông qua hình thức đấu thầu (công trình này trước đây đã có đơn vị khác thi công nhưng chấm dứt...
50x50
Nguyễn Văn Bằng - Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại SAVICO

Kiến nghị về việc: Đăng ký chứng chỉ năng lực xây dựng

Nội dung kiến nghị: Xin chào ban lãnh đạo Chính phủ. Tôi xin hỏi ý kiến một chút: - Về vấn đề doanh nghiệp hoạt động xây dựng, Bộ ra quy định đăng ký chứng chỉ năng lực theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP và Thông tư 17/2016/TT-BXD chúng tôi thấy có một số vấn đề...