Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường
50x50
Công ty TNHH Bethel Quốc tế

Kiến nghị về việc: Mở rộng nhà máy

Nội dung kiến nghị: Công ty kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho Công ty kinh doanh mở rộng nhà máy theo đúng quy trình của tỉnh và của các sở ban ngành đề ra.
50x50
Hội Vận tải biển Diêm Điền

Kiến nghị về việc: Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vận tải biển

Nội dung kiến nghị: Hội thay mặt gần 100 doanh nghiệp vận tải nới có gần 300 con tàu vận tải 2.000-10.000 tấn đang hoạt động trên toàn tuyến, vùng lãnh hải Việt Nam đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ khó khăn cho doanhh nghiệp vận tải biển.
50x50
Nguyễn Viết Ngân

Kiến nghị về việc: Xem xét lại quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Nội dung kiến nghị: Cuộc đối thoại trực tiếp giữa Thủ tướng và các bộ, ngành Trung ương với các doanh nghiệp cả nước vừa qua, sau một năm thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về phát triển doanh nghiệp. Tôi thấy Thủ tướng , các Phó Thủ tướng đã lắng nghe...
50x50
Công ty TNHH SX HTD Bình Tân

Kiến nghị về việc: Nguồn vốn hỗ trợ để xây dựng nhà ở xã hội

Nội dung kiến nghị: 1. Về lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh: với mức lãi suất cho doanh nghiệp vay ngắn hạn như hiện nay thì doanh nghiệp không thể giảm giá thành sản phẩm để tạo sự thu hút khách hàng để làm tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm...
50x50
Công ty CP Thương mại - Phát triển dự án Mai Trang

Kiến nghị về việc: Xem xét việc tăng giá thuê đất 300% tại khu nông nghiệp công nghệ cao Lạc Dương, Lâm Đồng

Nội dung kiến nghị: Trong khi Chính phủ kêu gọi hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp hiện nay thì tỉnh Lâm Đồng lại có Công văn số 486/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 gửi các doanh nghiệp đầu tư tại Khu Nông nghiệp công nghệ cao huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, với nội dung thay...