Lao động - Tiền lương
50x50
Công ty Luật TNHH Minh Đăng Quang

Kiến nghị về việc: Ký hợp đồng lao động bằng ngoại tệ

Nội dung kiến nghị: Chúng tôi xin hỏi, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ký hợp đồng lao động với nhân viên Việt Nam bằng ngoại tệ (USD) thì có vi phạm Bộ luật Lao động của Việt Nam không? Nếu không được phép thì căn cứ theo quy định nào?
50x50
Công ty cổ phần Phân bón Hoa Cương Đất Việt

Kiến nghị về việc: Có thể cho doanh nghiệp khác mượn lao động không?

Nội dung kiến nghị: Công ty chúng tôi chuyên sản xuất phân bón, không có chức năng cho thuê lao động. Công việc của công ty mang tính chất mùa vụ, vào các mùa thấp điểm, lao động gần như không có việc làm, hoặc có thì thu nhập rất thấp vì lương khoán...
50x50
Văn phòng đại diện Nomura Trading

Kiến nghị về việc: Điều kiện hưởng trợ cấp ốm đau

Nội dung kiến nghị: Văn phòng đại diện Nomura Trading chúng tôi có nhân viên là bà Trần Thị Minh Phúc xin nghỉ ốm do bị động thai từ ngày 11/7/2015 đến ngày 17/7/2015. Do Văn phòng không làm việc ngày thứ 7 và Chủ nhật nên bà Phúc làm đơn xin nghỉ phép...
50x50
Công ty TNHH MTV may mặc Việt – Pacific

Kiến nghị về việc: Tính trả lương ngày nghỉ hàng năm thế nào?

Nội dung kiến nghị: Công ty chúng tôi đang gặp vướng mắc về cách tính trả lương ngày nghỉ hàng năm và tính phép năm trong thời gian thử việc, đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, hướng dẫn.