Lĩnh vực khác
50x50
Integration Point - Malaysia

Kiến nghị về việc: Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EAEU

Nội dung kiến nghị: Công ty chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Chúng tôi nghiên cứu Nghị định số 137/2016/NĐ-CP quy định chi tiết biểu thuế của hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EAEU nhưng không tìm thấy quy định về ngưỡng áp dụng biện pháp phòng vệ theo...
50x50
Công ty TNHH Xuyên Á Đại Thành

Kiến nghị về việc: Về trình duyệt nộp thuế điện tử

Nội dung kiến nghị: Chúng tôi nộp thuế điện tử, nộp tờ khai rất nhiều. Nhưng trình duyệt mặc định nộp thuế điện tử là IE8, đây là trình duyệt rất rất cũ, gây ra vô vàn khó khăn cho tất cả các công ty nộp thuế điện tử. Đây là vấn đề nhỏ,...
50x50
Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Đại Thành

Kiến nghị về việc: Khai thác gỗ rừng tự nhiên

Nội dung kiến nghị: Đề nghị cho Công ty được thực hiện khai thác gỗ rừng tự nhiên theo quy trình khai thác tác động thấp đối với rừng tự nhiên như phương án quản lý rừng bền vững đã được phê duyệt và cấp chứng chỉ quốc tế FSC.
50x50
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Phát triển công nghệ Lam Loan - Smart Print

Kiến nghị về việc: Thủ tục cấp đổi Giấy phép hoạt động ngành in

Nội dung kiến nghị: Cơ sở in chúng tôi đã được Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên cấp Giấy phép hoạt động in số 07/GP-STTTT ngày 26 tháng 11 năm 2016. Do địa điểm kinh doanh cũ tại Lô 19 Khu F chợ Phố Hiến hoạt động không hiệu quả nên...