Lĩnh vực khác
50x50
Công ty TNHH Xay lúa mì Việt Nam

Kiến nghị về việc: Tháo gỡ khó khăn cho DN nhập khẩu lúa mì

Nội dung kiến nghị: Công ty kính đề nghị Thủ tướng tháo gỡ khó khăn cho DN, xem xét và cho ý kiến đến Cục BVTV để điều chỉnh lại biện pháp hun trùng theo Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu số 5359/BVTV-KD, thay đổi thuốc CH3Br cho phù hợp với biện...
50x50
Nguyễn Hữu Thanh

Kiến nghị về việc: Quản lý Nhà nước về chất lượng thép nhập khẩu

Nội dung kiến nghị: Hiện nay doanh nghiệp nhập khẩu thép phải chịu kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN quy định quản lý chất lượng thép sản xuất và nhập khẩu trong nước. Việc kiểm tra chất lượng này giúp đánh giá được chất lượng thép...
50x50
Công ty TNHH KAICHI Việt Nam

Kiến nghị về việc: Điều kiện được hoạt động dịch vụ tư vấn du học

Nội dung kiến nghị: Ngày 19/2/2016, Công ty chúng tôi đã có Văn bản số 01/BCTL-TVDH gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Thực hiện đúng theo tinh thần và yêu cầu của Công văn số 3125/BGDĐT-ĐTVNN ngày 28/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quản lý hoạt động...
50x50
Công ty TNHH Hà Thái

Kiến nghị về việc: Bị ép dỡ tài sản hợp pháp

Nội dung kiến nghị: Đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm đến đơn vị chính sách. Chính phủ có ý kiến để Chủ tịch UBND TP. Hà Nội giữ lời hứa cho công ty một số vị trí thay thế những biển hợp pháp đã bị ép tháo dỡ oan. Luật Doanh nghiệp...
50x50
Cơ sở sản xuất gạch nung Lâm Thúy

Kiến nghị về việc: Kiến nghị về chấm dứt sản xuất gạch bằng lò thủ công

Nội dung kiến nghị: Tôi là Phạm Văn Lâm, là chủ cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng và sản xuất gạch tại Xã Ngũ Phúc- Huyện Kim Thành- Hải Dương. Chúng tôi làm nghề sản xuất gạch truyền thống từ nhiều năm. Đến năm 2006, chúng tôi được phép chuyển đổi từ...
50x50
Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Kiến nghị về việc: Đề nghị bỏ thủ tục kiểm dịch sữa tươi khi vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

Nội dung kiến nghị: Vinamilk kính đề nghị Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét rút mặt hàng “sữa tươi” ra khỏi “Danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch” khi vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh theo Phụ...