Lĩnh vực khác
50x50
CÔNG TY CỔ PHẦN TRÁI ĐẤT XANH TƯƠI

Kiến nghị về việc: Hỗ trợ cho sáng chế, công nghệ độc quyền

Nội dung kiến nghị: KÍNH GỬI: BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ I. CHÍNH PHỦ CANH TRANH Sau phát biểu của Chính phủ và Thủ Tướng Chinh phủ ngày 17.05.2007. Mong muốn thúc đẩy sự phát triển mạnh và cạnh tranh bền vững hơn cho nền kinh tế của Đất...
50x50
Công ty TNHH TMDV Thạch Phát

Kiến nghị về việc: Hướng dẫn cấp thẻ ABTC

Nội dung kiến nghị: Kính gửi Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. Tôi tên là Nguyễn Trường An. Hiện công tác tại Công ty TNHH TMDV Thạch Phát (0303793534), 44 Nguyễn Văn Giai phường Đakao Quận 1, TPHCM. Vào ngày 21 tháng 04 năm 2017, tôi có gửi 1 email đến địa chỉ: skhdt@tphcm.gov.vn...
50x50
Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hồ Huy

Kiến nghị về việc: Xuất hóa đơn và hạch toán thu chi hộ

Nội dung kiến nghị: Kính gửi Văn phòng Chính phủ Công ty chúng tôi gửi công văn này đến Chính phủ xin được hỏi – đáp vấn đề như sau: Công ty chúng tôi là đại lý viễn thông của Vietel, công ty sở hữu sim số điện thoại và giao cho các đơn...
50x50
Công ty CP Địa chính và Tài nguyên Môi trường

Kiến nghị về việc: Công ty đại chúng và đăng ký giao dịch tại sàn Upcom

Nội dung kiến nghị: Kính gửi: Văn phòng Chính phủ Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường xin ý kiến hướng dẫn của Quý Văn phòng về vấn đề Công ty chúng tôi có phải là Công ty đại chúng và thuộc đối tượng có thể đăng ký giao dịch...
50x50
CÔNG TY TNHH CHANGE INTERACTION

Kiến nghị về việc: THIẾU THÔNG TIN TRÊN HÓA ĐƠN GTGT

Nội dung kiến nghị: 1. Công ty TNHH Change Interaction có nhận hóa đơn của nhà cung cấp, trên hóa đơn có viết thiếu thông tin Phường Bến Thành, và có hóa đơn viết thiếu thông tin TP Hồ Chí Minh. Như vậy cho doanh nghiệp hỏi là những hóa đơn đó có được...
50x50
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA & IN ẤN SONG PHƯỚC

Kiến nghị về việc: Kiến nghị về việc chậm nộp mẫu 06/GTGT

Nội dung kiến nghị: Công ty chúng tôi thành lập ngày 28/5/2013, ngày bắt đầu hoạt động 29/05/2013. Năm 2015 chúng tôi đã nộp mẫu 06/GTGT để được xin áp dụng thuế theo phương pháp khấu trừ và đã được cơ quan thuế chấp thuận. Căn cứ theo tình hình thực tế của công...
50x50
Nguyễn Văn Nam, Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Việt Nam

Kiến nghị về việc: Cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cho doanh nghiệp

Nội dung kiến nghị: Công ty chúng tôi là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Chúng tôi đã gửi đơn đăng ký nhãn hiệu công ty và đã nhận được Quyết định của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ về việc chấp nhận đơn hợp lệ ngày 23/10/2015. Đến ngày 12/4/2017 chúng...