Lĩnh vực khác
50x50
Công ty CP Đầu tư Cảng Cái Mép Hạ

Kiến nghị về việc: Đề nghị xem xét gia hạn thời gian triển khai dự án

Nội dung kiến nghị: Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét tháo gỡ cho Công ty chúng tôi các khó khăn liên quan đến quy hoạch, cơ sở hạ tầng về cầu đường, việc hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài, nộp tiền sử dụng đất; đồng thời đề nghị cấp có...
50x50
Doanh nghiệp tư nhân Phương Thao

Kiến nghị về việc: Xin di chuyển vị trí kinh doanh xăng dầu

Nội dung kiến nghị: Kính gửi: - Văn phòng Chính phủ. Tên tôi là: Nguyễn Thị Phú - Chức vụ: Giám đốc DNTN Phương Thao; Địa chỉ: Duy Phiên Tam Dương, Vĩnh Phúc. Doanh nghiệp tư nhân Phương Thao hoạt động kinh doanh xăng dầu hơn 10 năm từ năm 2005 đến nay nằm...
50x50
Công ty TNHH Phòng khám đa khoa quốc tế Long Bình

Kiến nghị về việc: Kiểm định các thiết bị dùng trong y tế

Nội dung kiến nghị: Danh mục phương tiện đo phải kiểm định ban hành kèm theo Quyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 06 tháng 07 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Mục 26: Kiểm định nhiệt kế y học, chúng tôi có ý kiến như sau: Nhiệt kế dùng cho...
50x50
Công ty TNHH Xay lúa mì Việt Nam

Kiến nghị về việc: Tháo gỡ khó khăn cho DN nhập khẩu lúa mì

Nội dung kiến nghị: Công ty kính đề nghị Thủ tướng tháo gỡ khó khăn cho DN, xem xét và cho ý kiến đến Cục BVTV để điều chỉnh lại biện pháp hun trùng theo Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu số 5359/BVTV-KD, thay đổi thuốc CH3Br cho phù hợp với biện...
50x50
Nguyễn Hữu Thanh

Kiến nghị về việc: Quản lý Nhà nước về chất lượng thép nhập khẩu

Nội dung kiến nghị: Hiện nay doanh nghiệp nhập khẩu thép phải chịu kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN quy định quản lý chất lượng thép sản xuất và nhập khẩu trong nước. Việc kiểm tra chất lượng này giúp đánh giá được chất lượng thép...