Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư
50x50
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Quảng cáo và Triển lãm Minh Vy

Kiến nghị về việc: Thuế TNCN Văn phòng đại diện tại Campuchia

Nội dung kiến nghị: Công ty chúng tôi có thành lập văn phòng đại diện tại Campuchia, và Giám đốc là người đứng đầu văn phòng đại diện tại Campuchia. Chúng tôi thuê toàn bộ nhân viên là người Campuchia để thực hiện các giao dịch tại đây. Chúng tôi có một vài thắc...
50x50
Nguyễn Ngọc Thoại, Công ty TNHH Beyoso

Kiến nghị về việc: Thủ tục điều chỉnh tên hàng hóa nhập khẩu

Nội dung kiến nghị: Kính gửi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đại diện cho Công ty TNHH Beyoso, tôi xin trình bày về vấn đề Công ty chúng tôi đang vướng mắc như sau: Vào ngày 15/4/2016, công ty chúng tôi có nhờ bên đơn vị dịch vụ để hoàn tất...
50x50
Lương Viết Tiến

Kiến nghị về việc: Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nông nghiệp sạch

Nội dung kiến nghị: Doanh nghiệp chúng tôi đang đầu tư vào nông nghiệp sạch và đang thực hiện trồng cây măng tây theo hướng hữu cơ tại Phú Yên. Dự án do doanh nghiệp đầu tư thực hiện. Chúng tôi rất vui mừng khi Thủ tướng có nhiều chỉ đạo trong việc hỗ...
50x50
Nguyễn Mạnh Hà

Kiến nghị về việc: Ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Nội dung kiến nghị: Theo Luật Thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thi hành, người có thu nhập đủ điều kiện ủy quyền có thể ủy quyền cho đơn vị nơi đang làm việc quyết toán thay thuế TNCN. Theo luật dân sự, việc ủy quyền thì người ủy quyền phải trả...
50x50
Văn Nhân Linh

Kiến nghị về việc: Sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Nội dung kiến nghị: Luật Thuế TNDN hiện nay tính theo tỷ lệ % đối với thu nhập thực tế của DN. Điều này thường trực gây ra sự toan tính của DN cho đến sự tính toán không chính xác của cơ quan kiểm tra. Tạo cơ hội cho các DN gian dối,...