Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư
50x50
Công ty cổ phần Tư vấn Đô thị Việt Nam - Vinacity

Kiến nghị về việc: Tình huống bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu

Nội dung kiến nghị: Công ty cổ phần Tư vấn Đô thị Việt Nam - Vinacity hiện đang tham gia tư vấn lựa chọn nhà thầu một số gói thầu và chúng tôi gặp một số tình huống xin được Cổng thông tin điện tử Chính phủ hướng dẫn cách xử lý như sau:...
50x50
Nguyễn Hiền Hòa, Công ty CP Nước và Môi trường

Kiến nghị về việc: Tự thực hiện gói thầu

Nội dung kiến nghị: Tôi là Nguyễn Hiền Hòa, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nước và Môi trường. Công ty tôi đầu tư 1 hệ thống đường ống cấp nước sinh hoạt, dự toán khoảng 6,4 tỷ đồng và đang muốn áp dung hình thức tự thực hiện. Công ty cũng đang...
50x50
Nguyễn Hữu Đan

Kiến nghị về việc: Bảo lãnh dự thầu trong đấu thầu gói thầu xây lắp sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Nội dung kiến nghị: Bên tôi là bên mời thầu đang chấm thầu gói thầu xây lắp, trong đó trong hồ sơ mời thầu yêu cầu thời gian hiệu lực của Bảo đảm dự thầu là 120 ngày kể từ ngày 29/8/2017 (tức là từ ngày 29/8/2017 đến ngày 27/12/2017). Trong quá trình chấm...
50x50
Trần Đức Quảng, Viện Nghiên cứu Cơ khí

Kiến nghị về việc: Điều kiện tham gia chào hàng cạnh tranh

Nội dung kiến nghị: Cơ quan tôi có tổ chức đấu thầu gói thầu xây lắp với nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước. Cơ quan đã lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật và được Công ty A thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật. Dự án và gói thầu này đã...