Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư
50x50
Nguyễn Thị Huệ, Công ty TNHH Kiểm thử và Bảo hiểm phần mềm

Kiến nghị về việc: Cách chuyển lại tiền bảo lãnh dự thầu cho đối tác nước ngoài

Nội dung kiến nghị: Công ty tôi là Công ty có 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Trước kia khi tham gia thầu một dự án của Việt Nam, do không đủ năng lực tài chính nên Công ty chúng tôi ký hợp đồng liên danh với một công ty ở Singapore để...
50x50
Công ty CP Gia Vị Việt Nam

Kiến nghị về việc: Hoàn thuế GTGT đầu vào của các dịch vụ phụ trợ

Nội dung kiến nghị: Công ty kiến nghị tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất ra các mặt hàng nông sản để xuất khẩu được hoàn thuế GTGT đầu vào của các dịch vụ phụ trợ phục vụ cho quá trình sản xuất, xuất bán cho các Công ty trong nước chuyên...
50x50
Công ty TNHH Thương mại Nguyên Hà

Kiến nghị về việc: Tịch thu hàng hóa khi đã xuất trình chứng từ

Nội dung kiến nghị: Công ty đề nghị xem xét việc bị tịch thu hàng hóa khi đã xuất trình chứng từ chứng minh toàn bộ hàng hóa được nhập khẩu hợp pháp, đã nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu, nộp thuế GTGT nội địa mà vẫn vẫn bị xem như hàng hóa nhập...
50x50
CÔNG TY TNHH Change Interaction

Kiến nghị về việc: Hóa đơn xuất trong thời gian bị khóa mã số thuế

Nội dung kiến nghị: Tháng 11/ 2016, bên Doanh nghiệp có nhận được hóa đơn mua vào từ bên nhà cung cấp (NCC) và Doanh nghiệp cũng đã thanh toán và kê khai thuế hóa đơn này trong quý 4/2016. Tuy nhiên, đến tháng 7/2017 Doanh nghiệp có nhận thông báo từ bên NCC...
50x50
Công ty TNHH Công nghệ xanh Kim Thành

Kiến nghị về việc: Xin mua lô hàng thuốc lá

Nội dung kiến nghị: Công ty TNHH Công nghệ xanh Kim Thành đề nghị xin mua lô hàng thuốc lá điếu bị tịch thu tại cảng Quy Nhơn để tái chế.