Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư
50x50
Thu Hà

Kiến nghị về việc: Quy định về mua sắm tài sản có giá trị nhỏ

Nội dung kiến nghị: Tôi xin hỏi, trường hợp cơ quan tôi sửa xe ô tô hết khoảng 1,5 triệu đồng hoặc mua sắm vật tư với giá trị nhỏ thì áp dụng quy định mua sắm như thế nào? Có phải tiến hành tất cả các bước chỉ định thầu rút gọn không?
50x50
Nguyễn Nam Hải

Kiến nghị về việc: Căn cứ đánh giá hồ sơ dự thầu

Nội dung kiến nghị: Cơ quan tôi tổ chức đấu thầu rộng rãi, phương thức 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói cho gói thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công – dự toán với dự toán chi phí thiết kế là 100 tỷ đồng nhân với...
50x50
Nguyễn Thúy Hằng

Kiến nghị về việc: Quy định về mức chi tiếp khách và tổ chức hội nghị

Nội dung kiến nghị: Tôi tham khảo Thông tư số 01/2010/TT-BTC thấy có hướng dẫn mức chi tiếp khách trong nước đối với chi mời cơm là tối đa không quá 200.000 đồng/suất.Tôi xin hỏi, 1 suất được hiểu là 1 buổi ăn/người hay 1 ngày/người? Chứng từ để thanh toán tiếp khách gồm...
50x50
Ban Quản lý dự án khắc phục thiên tai TP. Hải Phòng

Kiến nghị về việc: Có cần chữ ký của tất cả thành viên tổ chuyên gia đấu thầu?

Nội dung kiến nghị: Ban Quản lý dự án khắc phục thiên tai được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Hải Phòng giao quản lý một số dự án. Căn cứ Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư...
50x50
Chi nhánh Cty CP Giao nhận vận tải ngoại thương tại TP. Hải Phòng

Kiến nghị về việc: Quy định về phí, lệ phí hàng hải

Nội dung kiến nghị: Công ty chúng tôi hiện đang gặp vướng mắc khi thực hiện Văn bản số 64/CVQN-PC ngày 29/1/2016 của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2016/TT-BTC ngày 5/1/2016 của Bộ Tài chính. Theo nội dung của Văn bản này, việc thu...