Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư
50x50
Nguyễn Văn Tiện/Tổng Công ty Liksin

Kiến nghị về việc: Thuế thu nhập cá nhân

Nội dung kiến nghị: Đề nghị giải thích chính sách thuế trong trường hợp cá nhân cho doanh nghiệp thuê phần mềm (Chi tiết file PDF đính kèm)
50x50
Công ty CP Sàn giao dịch đầu tư Vicomien

Kiến nghị về việc: Đề nghị vay vốn phát triển trang trại

Nội dung kiến nghị: Hiện Công ty chúng tôi mong muốn được phát triển vùng nông nghiệp công nghệ cao gồm: Chăn nuôi bò thịt Úc 40.000 con/năm; tận dụng phân bò phối trộn rơm rạ sản xuất phân hữu cơ vi sinh; trồng cây dược liệu xuất khẩu liên kết với các hộ...
50x50
Công nhân viên Tổng công ty Thép Việt Nam

Kiến nghị về việc: Công nhân viên Tổng công ty Thép phản ánh

Nội dung kiến nghị: Chúng tôi là CNV tại Tổng công ty Thép Việt Nam, với tinh thần xây dựng cho Chính phủ, mong muốn Chính phủ lắng nghe ý kiến từ người dân có tâm huyết với Thủ tướng và Chính phủ kiến tạo. Kính đề nghị Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ...
50x50
Phạm Hữu Huy - Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ Hải Dương

Kiến nghị về việc: Điều kiện doanh nghiệp được thẩm định hồ sơ yêu cầu của gói thầu

Nội dung kiến nghị: Tôi có thành lập Công ty TNHH dịch vụ Công nghệ Hải Dương, có chức năng tư vấn đấu thầu và giám sát nghiệm thu thiết bị cho các đơn vị Nhà nước về mua sắm. Có 1 đơn vị nhờ đơn vị của tôi làm báo cáo thẩm định...
50x50
Lê Bạch Long

Kiến nghị về việc: Cổ phần hóa Tập đoàn Cao su Việt Nam

Nội dung kiến nghị: Theo thông tin tôi nhận được sắp tới Chính phủ sẽ cổ phần hóa Tập đoàn Cao su Việt Nam, là người sản xuất kinh doanh trong ngành Cao su, tôi có ý kiến sau: 1.Nên cổ phần hóa các công ty con của tập đoàn trước khi cổ phần...