Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư
50x50
Bùi Văn Linh, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội

Kiến nghị về việc: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Nội dung kiến nghị: Đề nghị giải đáp về việc lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường khi lựa chọn nhà thầu.
50x50
Công ty TNHH An Phúc

Kiến nghị về việc: Doanh nghiệp bị cưỡng chế thuế oan

Nội dung kiến nghị: ĐƠN KIẾN NGHỊ V/v doanh nghiệp bị cưỡng chế tiền thuế, tiền lãi chậm nộp thuế bởi hành vi lừa đảo của cá nhân người đại diện pháp luật đã gây ra theo Quyết định khởi tố số 01/C15B của Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ công an...