Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư
50x50
Công ty TNHH Phát triển Thương mại Tổng hợp Thiên Lộc

Kiến nghị về việc: Gia hạn mẫu 06/GTGT về việc đăng ký phương pháp kê khai thuế

Nội dung kiến nghị: Kính gửi: Văn phòng Chính phủ. Công ty chúng tôi thành lập ngày 25/01/2016, MSDN: 0107308580. Khi mới thành lập chúng tôi có địa chỉ hoạt động tại quận Tây Hồ và thuộc sự quản lý của Chi cục Thuế quận Tây Hồ, TP. Hà Nội. Khi đó chúng tôi...
50x50
Võ Thị Mai Nhung, Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Quảng Ngãi

Kiến nghị về việc: Thủ tục chuyển nhượng phần vốn Nhà nước

Nội dung kiến nghị: Tháng 4/2013, cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Quảng Ngãi đã nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn Nhà nước tại Công ty (do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước quản lý - SCIC). Đã có đầy đủ hồ sơ xác...
50x50
Phạm Trường Sơn

Kiến nghị về việc: Lựa chọn nhà thầu

Nội dung kiến nghị: Kính gửi Quý cơ quan! Cơ quan tôi là đơn vị sự nghiệp tự chủ 1 phần kinh phí, hàng năm được Sở chủ quan giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước, trong đó có nội dung chi không thường xuyên các hạng mục bảo trì gồm...
50x50
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG VIỆT NGA

Kiến nghị về việc: Kiến nghị về việc nộp chậm mẫu 06/GTGT

Nội dung kiến nghị: Doanh nghiệp chúng tôi thành lập năm 2014. Theo quy định chúng tôi phải nộp lại mẫu 06/GTGT chậm nhất vào ngày 20/12/2016 cho năm 2017 và 2018. Do thời gian nộp mẫu 06/GTGT trùng với thời điểm chúng tôi chuyển giao kế toán, việc bàn giao giấy tờ giữa...
50x50
Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Gia Bảo

Kiến nghị về việc: Góp ý quy định đầu tư dự án

Nội dung kiến nghị: Đề nghị Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu...