Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường
50x50
Công ty TNHH Thương mại Nguyên Hà

Kiến nghị về việc: Tịch thu hàng hóa khi đã xuất trình chứng từ

Nội dung kiến nghị: Công ty đề nghị xem xét việc bị tịch thu hàng hóa khi đã xuất trình chứng từ chứng minh toàn bộ hàng hóa được nhập khẩu hợp pháp, đã nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu, nộp thuế GTGT nội địa mà vẫn vẫn bị xem như hàng hóa nhập...
50x50
Vũ Hải Anh, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Thiên Đức

Kiến nghị về việc: Thủ tục cấp chứng nhận bán buôn xăng dầu

Nội dung kiến nghị: Xin cho tôi hỏi, bây giờ Công ty chúng tôi muốn xin giấy chứng nhận đủ điều kiện để được bán buôn xăng dầu thì hồ sơ mà chúng tôi cần phải nộp gồm những gì và nộp ở đâu, lệ phí nộp là bao nhiêu? Xin hãy giải đáp...
50x50
Đào Hữu Dũng, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội

Kiến nghị về việc: Phát sinh làm thay đổi quy mô đầu tư xây dựng, xử lý thế nào?

Nội dung kiến nghị: Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội triển khai công trình Xây dựng trạm biến áp 110kV Phú Nghĩa. Dự án đầu tư được duyệt tháng 12/2014. Quy mô xây dựng trạm đáp ứng vận hành 02MBA 110kV, giai đoạn này chỉ lắp 01 MBA. Dự án có Tổng...
50x50
Nguyễn Bảo Trị, Công ty TNHH Sheng Chang

Kiến nghị về việc: Thư phản ánh hàng nhập lậu

Nội dung kiến nghị: Kính mong Thủ tướng Chính Phủ xem xét cho thanh tra, kiểm tra và giúp đỡ để bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các doanh nghiệp sản xuất ắc quy trong nước.
50x50
Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam

Kiến nghị về việc: FOE trả hàng cho Bên Bán nước ngoài có cần quyền xuất khẩu

Nội dung kiến nghị: Kính gửi Văn phòng Chính phủ, Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam (CMV) (mã số thuế: 0311869297) mong muốn nhận được sự hỗ trợ của Văn phòng Chính phủ liên quan đến chính sách pháp luật để doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện trả lại...