Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường
50x50
Hiệp hội Cơ điện tỉnh Bình Dương

Kiến nghị về việc: Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13/CT-TTg

Nội dung kiến nghị: Hiệp hội kiến nghị về việc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 4/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng hàng hóa trong nước sản xuất trong công tác đấu thầu.
50x50
Hà Thị Thúy Liễu

Kiến nghị về việc: Một số vướng mắc về Nghị định số 67/2017/NĐ-CP

Nội dung kiến nghị: Trong quá trình nghiên cứu các văn bản pháp luật để áp dụng cho công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, tôi có một số vướng mắc cần được giải đáp để có thể vận dụng đúng quy định của pháp luật vào công tác của đơn vị, cụ...
50x50
Trần Minh Nhựt

Kiến nghị về việc: Thủ tục đăng ký kinh doanh khí

Nội dung kiến nghị: Kính gửi cơ quan chức năng! Tôi đã xin giấy phép và làm các thủ tục hành chính để kinh doanh khí cho cửa hàng từ cuối tháng 12/2015 đến nay vẫn chưa được kinh doanh. Cụ thể là xin các thủ tục cho ngành có điều kiện đến ngày...
50x50
Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam

Kiến nghị về việc: Thông báo chương trình khuyến mại trên toàn quốc

Nội dung kiến nghị: Kính gửi Văn phòng Chính Phủ, Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam (mã số thuế: 0311869297) mong muốn nhận được sự hỗ trợ của Văn phòng Chính phủ gửi câu hỏi đến Bộ Công Thương liên quan đến thông báo chương trình khuyến mại. Hiện nay, Nghị định số...
50x50
Công ty CP Thương Tín Tàu Cuốc

Kiến nghị về việc: Chi khuyến mãi bằng tiền mặt cho khách hàng

Nội dung kiến nghị: Công ty chúng tôi hoạt động trong ngành kinh doanh bất động sản. Để kích cầu trong kinh doanh, Công ty có chương trình khuyến mãi cho khách hàng trong các sự kiện bán hàng, ví dụ khách hàng mua căn nhà dưới 7 tỷ đồng thì được khuyến mãi...