Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường
50x50
Vũ Thị Thúy Hiền

Kiến nghị về việc: Kiến nghị điều chỉnh cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gas

Nội dung kiến nghị: Kính chuyển Văn phòng Chính phủ xem xét tháo gỡ khó khăn về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gas: Chính phủ ban hành Nghị định 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 về kinh doanh khí, tại Khoản 3 Điều 44 quy định: UBND quận, huyện cấp Giấy chứng...
50x50
Công ty TNHH Thanh Tường

Kiến nghị về việc: Cấp lại giấy phép kinh doanh rượu

Nội dung kiến nghị: Công ty chúng tôi được thành lập ngày 9/2/2009 và đã được Bộ Công Thương, Sở Công Thương thành phố Hà Nội cấp giấy phép kinh doanh rượu. Hiện nay giấy phép của Công ty sắp hết hạn. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp lại giấy...
50x50
Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại tổng hợp Xuân Nghiêm

Kiến nghị về việc: Điều kiện kinh doanh gas

Nội dung kiến nghị: Đề nghị giữ nguyên quy định về dung tích bồn chứa và số lượng chai LPG tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
50x50
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hợp Giang

Kiến nghị về việc: Cấp phép kinh doanh khí theo Nghị định 19/2016/NĐ-CP

Nội dung kiến nghị: Tôi là doanh nghiệp nhỏ có trạm chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng tại Cao Bằng. Cũng như rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh khí khác trong toàn quốc, chúng tôi đang được người dân trong tỉnh tin yêu và ủng hộ bởi giá thành rẻ hơn, chất lượng...
50x50
Integration Point - Malaysia

Kiến nghị về việc: Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EAEU

Nội dung kiến nghị: Công ty chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Chúng tôi nghiên cứu Nghị định số 137/2016/NĐ-CP quy định chi tiết biểu thuế của hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EAEU nhưng không tìm thấy quy định về ngưỡng áp dụng biện pháp phòng vệ theo...