Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp
50x50
CÔNG TY LUẬT TNHH BB & NU

Kiến nghị về việc: Quy định về đối thoại định kỳ tại nơi làm việc và nội dung chi tiết của Hợp đồng lao động

Nội dung kiến nghị: Kính đề nghị Văn phòng Chính phủ có hướng dẫn cụ thể quy định về đối thoại định kỳ tại nơi làm việc và nội dung chi tiết của Hợp đồng lao động để doanh nghiệp có điều kiện thực hiện đúng các quy định của pháp luật Việt Nam.
50x50
CÔNG TY LUẬT TNHH TINH TẾ

Kiến nghị về việc: Về giấy tờ đối với lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Nội dung kiến nghị: Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có quy định: Điều 14. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động... 3. Giấy phép lao động đã...
50x50
Công ty CP Bao bì Việt Nam

Kiến nghị về việc: Xây dựng thang bảng lương

Nội dung kiến nghị: Trong hệ thống thang bảng lương của Công ty chúng tôi có câu "Nếu Chính phủ có văn bản quy định mức lương tối thiểu vùng mới thay thế cho Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng cũ thì căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng mới...
50x50
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Sê San 3A

Kiến nghị về việc: Chế độ chi Bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động

Nội dung kiến nghị: Theo Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH thì người lao động làm Công nhân vận hành nhà máy thủy điện và Công nhân sửa chữa các thiết bị Nhà máy thủy điện có được hưởng chế độ Bồi dưỡng bằng hiện vật không? Văn bản áp dụng nào? Xin cảm ơn!
50x50
Công ty Luật TNHH Quang

Kiến nghị về việc: Quy định về cho mượn người lao động

Nội dung kiến nghị: Theo quy định tại Điều 18 BLLĐ 2012 thì người lao động (NLĐ) và chủ sử dụng lao động phải trực tiếp ký HĐLĐ với nhau. Điều đó đồng nghĩa với việc Doanh nghiệp A không thể cho Doanh nghiệp B mượn NLĐ của mình. Tôi nhớ Bộ Lao động...
50x50
Công ty TNHH HI-TEX

Kiến nghị về việc: Về giấy phép lao động

Nội dung kiến nghị: Hiện Công ty có tuyển một quản lý xưởng may là người Hàn Quốc (trước đây là chủ đầu tư của một công ty may mặc tại thành phố Hồ Chí Minh) nhưng đã phá sản. Do là chủ đầu tư nên người Hàn Quốc này không có giấy phép...
50x50
Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng

Kiến nghị về việc: Mức chi bữa ăn giữa ca cho người lao động

Nội dung kiến nghị: Công ty Cấp nước Đà Nẵng (Công ty 100% vốn Nhà nước) đã thực hiện việc chi bữa ăn giữa ca cho người lao động theo Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện...