Danh sách kiến nghị
50x50
Công ty TNHH Thương mại Công nghệ Long Thanh

Kiến nghị về việc: Nợ thuế và xin được gia hạn không được

Nội dung kiến nghị: Trân trọng kính gửi Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ! - Công ty tôi được thành lập năm 2010. Từ khi thành lập đến nay, trải qua rất nhiều khó khăn và gian nan. Tôi chưa bao giờ vay được tiền từ các tổ chức tín dụng tư nhân...
50x50
Công ty TNHH TM-XD-QL Thịnh Phong

Kiến nghị về việc: Kiến nghị về việc gia hạn mẫu 06/GTGT

Nội dung kiến nghị: Công ty chúng tôi gửi công văn này đến Chính phủ xin được hỏi – đáp vấn đề như sau: Công ty chúng tôi thành lập tháng 8/2015. Đã nộp mẫu 06/GTGT áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ. Đến tháng 12/2016 do sơ suất của kế toán...
50x50
Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Thương mại Hoàng Minh

Kiến nghị về việc: Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Nội dung kiến nghị: Kính thưa Văn phòng Chính phủ, Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Thương mại Hoàng Minh xin trình bày với cơ quan một việc như sau: Công ty được thành lập vào Quý 4/2015 và đã đăng ký áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ...
50x50
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AN GIA HƯNG

Kiến nghị về việc: Đề nghị được tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong năm 2017

Nội dung kiến nghị: Do sơ xuất chúng tôi đã không nộp mẫu 06/GTGT áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong năm 2016 và 2017 trước ngày 20/12/2016. Chi Cục Thuế Quận Thanh Xuân gửi thông báo chúng tôi phải thực hiện tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp...
50x50
Công ty TNHH VPP Thương mại và Dịch vụ Đức Trí

Kiến nghị về việc: Nộp chậm mẫu 06/GTGT

Nội dung kiến nghị: Công ty chúng tôi thành lập ngày 28/12/2015, ngày bắt đầu hoạt động 01/01/2016. Năm 2016 chúng tôi đã nộp mẫu 06/GTGT để được xin áp dụng thuế theo phương pháp khấu trừ và đã được cơ quan thuế chấp thuận. Căn cứ theo tình hình thực tế của công...