Danh sách kiến nghị
50x50
Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn Mê Kông

Kiến nghị về việc: Chuyển lỗ hoạt động chuyển nhượng bất động sản khác địa phương

Nội dung kiến nghị: Công ty có chuyển nhượng dự án (gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất) tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Thu nhập hoạt động chuyển nhượng bất động sản tạm tính quý 4 năm 2016 (tháng 4-6/2016) của Công ty là 19.348.716.648 đồng. Cục Thuế thành phố...
50x50
Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng thương mại Bạch Đằng

Kiến nghị về việc: Nộp chậm Mẫu 06/GTGT

Nội dung kiến nghị: Doanh nghiệp chúng tôi thành lập năm 2014, theo quy định chúng tôi phải nộp mẫu 06/ GTGT trước ngày 20/12/2016 cho năm 2017-2018. Tuy vậy do sơ suất của người làm kế toán nên chúng tôi đã nộp mẫu 06 vào ngày 22/12/2016, chậm 2 ngày so với quy...
50x50
Công ty CP Thương mại vận tải du lịch Hoàng Gia Phát

Kiến nghị về việc: Nộp tờ khai xác định phương pháp tính thuế

Nội dung kiến nghị: Theo Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính, tại Khoản 3 Điều 3 có quy định: Doanh nghiệp, HTX có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT < 1 tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán,...
50x50
CÔNG TY TNHH MTV XNK CÀ PHÊ VÀ TRÀ AVO

Kiến nghị về việc: Xin miễn giảm thuế và hỗ trợ vốn

Nội dung kiến nghị: Công ty hiện đang tạm ngưng hoạt động năm thứ 2, hiện đang rất khó khăn về tài chính, nay kính mong Chính phủ có hỗ trợ vốn vay nho nhỏ để doanh nghiệp tiếp tục hoạt động kinh doanh theo niềm đam mê của mình, hoặc xin được miễn...
50x50
Công ty cổ phần Vận tải Trà Vinh

Kiến nghị về việc: Không được xác định giá trị DN để giao cho tập thể người lao động

Nội dung kiến nghị: Công ty kiến nghị: 1. Việc không được xác định giá trị DN để giao cho tập thể người lao động có đúng quy định hiện hành? Nếu chưa đúng thì hướng giải quyết thế nào? 2. Việc Sở Xây dựng Trà Vinh thu hồi giá trị tài sản (trụ...
50x50
Công ty TNHH Dịch vụ Quảng cáo Tổng hợp Nguyễn Huy Hoàng

Kiến nghị về việc: Xóa bỏ việc mẫu 06/GTGT của Tổng cục Thuế

Nội dung kiến nghị: Kính gửi Văn phòng Chính phủ, Công ty chúng tôi thành lập năm 2014 và từ đó đến năm 2016 sử dụng hợp lệ hóa đơn GTGT theo phương pháp khấu trừ. Nhưng đến cuối năm 2016 thì chúng tôi nhận được thông báo từ năm 2017 phải chuyển sang...