Danh sách kiến nghị
50x50
Satoshi Goto, Trưởng Đại diện của VPĐD Itochu Corporation tại Hà Nội

Kiến nghị về việc: Chính sách thuế TNCN

Nội dung kiến nghị: Thiếu minh bạch và thiếu nhất quán trong chính sách thuế TNCN
50x50
Hội Doanh nghiệp thị xã Kỳ Anh

Kiến nghị về việc: Miễn giảm tiền thuê đất trong khu kinh tế

Nội dung kiến nghị: Trong thời gian vừa qua hội doanh nghiệp thị xã Kỳ Anh đã gửi các văn bản cũng như trực tiếp tham dự đối thoại với UBND tỉnh và các sở ban ngành Hà Tĩnh để nhằm tháo gỡ một số vấn đề khó khăn của doanh nghiệp đang vướng...
50x50
Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hồ Huy

Kiến nghị về việc: Xuất hóa đơn và hạch toán thu chi hộ

Nội dung kiến nghị: Kính gửi Văn phòng Chính phủ Công ty chúng tôi gửi công văn này đến Chính phủ xin được hỏi – đáp vấn đề như sau: Công ty chúng tôi là đại lý viễn thông của Vietel, công ty sở hữu sim số điện thoại và giao cho các đơn...
50x50
Công ty cổ phần TM-DV Giao nhận vận tải và Bảo trì Công nghiệp Vicomex

Kiến nghị về việc: Về việc chuyển khoản phí đường bộ

Nội dung kiến nghị: Công ty cổ phần TM-DV Giao nhận vận tải và Bảo trì Công nghiệp Vicomex mỗi tháng phải mua phí đường bộ Trạm xa lộ Hà Nội cho 40 xe đầu kéo (khoảng 96 triệu đồng). Vé này xuất riêng cho từng xe (vé tháng 2.400.000đồng/xe/tháng), chúng tôi muốn hỏi:...