Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư
50x50
Công ty CP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang

Kiến nghị về việc: Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Nội dung kiến nghị: Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Gần 10 năm nay, Công ty đã đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng, lập nên 1 tổ hợp Hóa chất Đức Giang - Lào Cai nhằm chế biến sâu quặng Apatit....
50x50
Công ty CP Thang máy IMS Việt Nam

Kiến nghị về việc: Nghĩa vụ khi nhận chuyển nhượng đất thuê

Nội dung kiến nghị: Công ty tôi là Công ty cổ phần thang máy IMS Việt Nam, đăng ký kinh doanh số 0106369710. Do cần mở rộng kinh doanh vào TP. Hồ Chí Minh, công ty đang tìm hiểu mua 1 lô đất. Công ty là công ty trong nước, không có vốn nước...
50x50
Chi nhánh Công ty Cổ phần Môi trường Ejc tại Thái Nguyên

Kiến nghị về việc: Lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường

Nội dung kiến nghị: Hiện tại công ty tôi có thực hiện san đồi đất để xây dựng nhà máy nằm trên diện tích đất san. Khối lượng đất san gạt tương đương với hạng mục phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường 2014 và...
50x50
Phạm Ngọc Cương

Kiến nghị về việc: Quy định về các chỉ tiêu quan trắc môi trường

Nội dung kiến nghị: Kính gửi Bộ TNMT! Hiện tại, công ty chúng tôi có 1 lò hơi 25 tấn hơi/giờ, chúng tôi đang muốn đầu tư thiết bị quan trắc tự động. Tuy nhiên từ khi có Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT, chúng tôi lại phân vân các thông số cần quan trắc đã...
50x50
Công ty Thoát nước đô thị TP. Hồ Chí Minh

Kiến nghị về việc: Thủ tục mua đất đối với DNNN

Nội dung kiến nghị: Công ty tôi là doanh nghiệp 100% Nhà nước, hiện nay đang muốn sử dụng nguồn vốn tự có của công ty và vay ngân hàng thương mại để mua đất. Xin hỏi thủ tục mua bán như thế nào? Trực tiếp thương thảo giá và ký kết hợp đồng...