Danh sách kiến nghị
50x50
Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP

Kiến nghị về việc: Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình dầu khí/khai thác dầu khí

Nội dung kiến nghị: Ngày 29/8/2016, PVGas có văn bản số 1804/KVN-ĐTXD gửi Bộ Xây dựng về việc làm rõ một số nội dung liên quan đến phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình dầu khí/khai thác dầu khí, trong đó kính đề nghị Quý Cục/Quý Bộ Xây dựng: 1. Hướng...
50x50
Tổng công ty cổ phần Miền Trung

Kiến nghị về việc: Quy định về thanh toán hợp đồng xây dựng

Nội dung kiến nghị: Công ty tôi được tỉnh chấp thuận đầu tư một khu đô thị. Hiện nay doanh nghiệp đang chuẩn bị thi công, nguồn vốn thi công do công ty bỏ ra đầu tư, chúng tôi dự định giao cho một đơn vị xây lắp trực thuộc công ty làm (mô...
50x50
Công ty CP tài chính Toàn cầu Giác Mạc HCM 13579

Kiến nghị về việc: Thực hiện chương trình tài trợ nhà an sinh xã hội

Nội dung kiến nghị: Công ty chúng tôi hoạt động về lĩnh vực an sinh xã hội với mục đích hỗ trợ không hoàn lại cho người nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở và thiếu lương thực. Hiện chúng tôi đang triển khai ở tỉnh Bạc Liêu, xây dựng 500 căn nhà...