Danh sách kiến nghị
50x50
Công ty CP tài chính Toàn cầu Giác Mạc HCM 13579

Kiến nghị về việc: Thực hiện chương trình tài trợ nhà an sinh xã hội

Nội dung kiến nghị: Công ty chúng tôi hoạt động về lĩnh vực an sinh xã hội với mục đích hỗ trợ không hoàn lại cho người nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở và thiếu lương thực. Hiện chúng tôi đang triển khai ở tỉnh Bạc Liêu, xây dựng 500 căn nhà...
50x50
Công ty cổ phần Tư vấn Licogi

Kiến nghị về việc: Về chi phí hoàn trả hè đường

Nội dung kiến nghị: Hiện nay chúng tôi đang thực hiện việc thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình “Cải tạo chống thất thoát nước khu vực còn lại KV1 – Ô 9A (Đường Láng: Từ phố Chùa Láng - phố Pháo Đài Láng)”, và giám sát thi công công trình...
50x50
Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Thủy lợi Hải Phòng

Kiến nghị về việc: Công tác thả đá rối theo định mức Bộ Xây dựng

Nội dung kiến nghị: Kính gửi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ! Công ty chúng tôi đang lập thiết kế công trình kè sông có công tác thả đá rối mái kè và dự toán đang áp định mức số hiệu AL.15311 trong tập định mức kèm theo Văn bản số 1776/BXD-VP...