Danh sách kiến nghị
50x50
Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Việt Tiến

Kiến nghị về việc: Tư vấn thiết kế có được làm giám sát thi công?

Nội dung kiến nghị: Theo Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu bao...
50x50
Công ty cổ phần xây dựng Tasco

Kiến nghị về việc: Mức hao phí vật liệu khi thi công đường

Nội dung kiến nghị: Công ty cổ phần xây dựng Tasco (tỉnh Nam Định) thắc mắc như sau: Theo mã hiệu AF.15410, 1m3 bê tông bao gồm 0,014 m3 gỗ và 3,5 kg nhựa đường, tuy nhiên, mã hiệu lại không quy định khối lượng này là định mức cho khe co giãn dài,...
50x50
Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng thủy lợi Thái Bình

Kiến nghị về việc: Chi phí lán trại trong xây dựng công trình

Nội dung kiến nghị: Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng thủy lợi Thái Bình đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn vấn đề sau: Tại Điều 7 Thông tư số 04/2010/TT-BXD hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình quy định: "Chi phí nhà tạm...