Địa chỉ: http://doanhnghiep.chinhphu.vn/Chi-tiet-kien-nghi/ve-giay-to-doi-voi-lao-dong-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-viet-nam/10240.html Thời gian in:
CÔNG TY LUẬT TNHH TINH TẾ

Kiến nghị về việc: Về giấy tờ đối với lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

50x50
Nội dung kiến nghị:

Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có quy định:

Điều 14. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động...

3. Giấy phép lao động đã được cấp...

c) Trường hợp giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 5 ngày nhưng không quá 45 ngày theo quy định tại Khoản 2, Điều 13 Nghị định này thì phải có giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 Nghị định này và một trong các giấy tờ quy định tại Khoản 7, Điều 10 Nghị định này;...

4. Giấy tờ quy định tại Khoản 3, Điều này là 1 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 1 bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Và Khoản ,7 Điều 10. Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài

a) Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 2 Nghị định này phải có văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam và văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài đó tuyển dụng trước khi làm việc tại Việt Nam ít nhất 12 tháng;...

Theo đó có thể hiểu "Văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam". Tuy nhiên, khi Doanh nghiệp cầm văn bản đi dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo nội dung Nghị định quy định thì các cơ quan chứng thực, dịch thuật đều yêu cầu phải có Hợp pháp hóa lãnh sự mới thực hiện việc chứng thực.

Vậy xin hỏi, Nghị định quy định như vậy thì cơ quan nào thực hiện được việc "dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam" mà không phải Hợp pháp hóa lãnh sự để Doanh nghiệp đến để nộp hồ sơ dịch?

Còn nếu không có cơ quan nào thực hiện được việc đó thì kiến nghị Chính phủ bỏ nội dung trên ra khỏi Nghị định để tránh gây hiểu lầm và mất thời gian làm hồ sơ qua lại giữa Việt Nam và nước ngoài, gián đoạn thời gian đăng ký Giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Mong sớm nhận được phúc đáp từ phía cơ quan. Xin chân thành cảm ơn!

  • Ngày 23/8/2017, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 8982/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 08/9/2017.
50x50
Trả lời kiến nghị:
Ngày 06/09/2017, Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã có Văn bản số 916/CVL-QLLĐNN trả lời Công ty Luật TNHH Tinh Tế.
File đính kèm: 916_FZLH.PDF