Địa chỉ: http://doanhnghiep.chinhphu.vn/Chi-tiet-kien-nghi/dich-vu-tiem-vac-xin-co-thuoc-doi-tuong-chiu-thue-gtgt/10322.html Thời gian in:
Công ty CP Y khoa Chac 2

Kiến nghị về việc: Dịch vụ tiêm vắc xin có thuộc đối tượng chịu thuế GTGT?

50x50
Nội dung kiến nghị:

Công ty CP Y Khoa Chac 2 hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh, Công ty có hoạt động dịch vụ tiêm vắc xin phòng bệnh cho bệnh nhân, bao gồm cả vắc xin, bơm kim tiêm. Theo quy định tại "Khoản 9, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT: Dịch vụ y tế, dịch vụ thú y, bao gồm dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh cho người và vật nuôi, dịch vụ sinh đẻ có kế hoạch, dịch vụ điều dưỡng sức khỏe, phục hồi chức năng cho người bệnh, vận chuyển người bệnh, dịch vụ cho thuê phòng bệnh, giường bệnh của các cơ sở y tế; xét nghiệm, chiếu, chụp, máu và chế phẩm màu dùng cho người bệnh”.

Công ty xin hỏi, dịch vụ tiêm vắc xin của Công ty như trên có thuộc đối tượng không chịụ thuế GTGT không, còn nếu chịu thuế thì sẽ chịu thuế bao nhiêu %?

Trân trọng.

File đính kèm:
  • Ngày 15/9/2017, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 9814/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Bộ Tài chính để xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 01/10/2017.
50x50
Trả lời kiến nghị:
Ngày 29/9/2017, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính có Văn bản số 4444/TCT-CS trả lời Công ty CP Y khoa Chac 2.