Địa chỉ: http://doanhnghiep.chinhphu.vn/Chi-tiet-kien-nghi/thu-tuc-dang-ky-kinh-doanh-khi/9945.html Thời gian in:
Trần Minh Nhựt

Kiến nghị về việc: Thủ tục đăng ký kinh doanh khí

50x50
Nội dung kiến nghị:

Kính gửi cơ quan chức năng! Tôi đã xin giấy phép và làm các thủ tục hành chính để kinh doanh khí cho cửa hàng từ cuối tháng 12/2015 đến nay vẫn chưa được kinh doanh. Cụ thể là xin các thủ tục cho ngành có điều kiện đến ngày 19/5/2016 thì đầy đủ hồ sơ nộp lên Sở Công Thương Cần Thơ. Nhưng vì Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí ban hành ngày 15/5/2016 nên Sở Công Thương không nhận hồ sơ vì xin giấy đủ điều kiện phải theo Nghị định ban hành. Tôi đã tham khảo những tỉnh thành khác vẫn có tỉnh cấp tạm thời trong lúc chờ Nghị định sửa đổi phù hợp nhưng riêng Cần Thơ vẫn chờ đến khi nghị định sửa đổi và ban hành thì không biết đến khi nào. Kính mong các lãnh đạo sớm giải quyết để chúng tôi được kinh doanh theo nguyện vọng. Trân trọng.

File đính kèm:
  • Ngày 02/6/2017, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 5737/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Bộ Công Thương để xem xét, xử lý và trả lời ông Trần Minh Nhựt theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 21/6/2017.
50x50
Trả lời kiến nghị:
Ngày 12/6/2017, Bộ Công Thương có Văn bản số 5138/BTC-PC trả lời ông Trần Minh Nhựt.
File đính kèm: tl-tran-minh-nhut_CQPJ.pdf