Đinh Phan Chí Linh, Sở Y tế tỉnh Long An

Kiến nghị về việc: Cách đánh giá hợp đồng tương tự

50x50
Nội dung kiến nghị:

Sở Y tế tỉnh Long An đang xem xét việc đánh giá hồ sơ đề xuất của các đơn vị (hồ sơ yêu cầu thực hiện theo mẫu quy định tại Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh). Tuy nhiên có một số nội dung chưa rõ. Vì vậy, Sở Y tế xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư các nội dung sau:

Câu 1:

- Nội dung của HSMT: Tổng giá trị các hợp đồng tương tự phải tương đương với giá trị tham dự gói thầu này.

Tổ chuyên gia đấu thầu đánh giá như sau: Do HSYC không quy định cụ thể giá trị tương đương là bao nhiêu nên Tổ chuyên gia xét giá trị tương đương có nghĩa là phải bằng giá dự thầu trở lên

Tuy nhiên tại Khoản 2.1 Mục 2 Chương II Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định:

Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự là hợp đồng trong đó hàng hóa được cung cấp tương tự với hàng hóa của gói thầu đang xét và đã hoàn thành, bao gồm:

... Tương tự về quy mô: Có giá trị hợp đồng bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị của gói thầu đang xét. Đối với các gói thầu có tính chất đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế, có thể yêu cầu giá trị của hợp đồng trong khoảng 50% đến 70% giá trị của gói thầu đang xét, đồng thời vẫn phải yêu cầu nhà thầu bảo đảm có hợp đồng sản xuất hàng hóa tương tự về chủng loại và tính chất với hàng hóa của gói thầu.

Hỏi: Để đánh giá HSĐX theo đúng quy định thì tổng giá trị các hợp đồng tương tự được đánh giá là đạt yêu cầu phải >= giá trị tham dự gói thầu này hay chỉ cần >= 70% giá trị nhà thầu tham dự?

Câu 2:

Nội dung HSMT:

- Nhà thầu phải có hợp đồng tương tự như hợp đồng của gói thầu này đã thực hiện với tư cách là nhà thầu chính hoặc nhà thầu phụ tại Việt Nam trong thời gian 2 năm tính đến thời điểm đóng thầu.

- Thời điểm đóng thầu 8h30 ngày 23/10/2017.

- Nhà thầu phải nộp hợp đồng cung cấp vệ sinh công nghiệp cho bệnh viện tại Việt Nam từ năm 2015 đến nay.

Khi đánh giá HSDT Tổ chuyên gia chỉ sử dụng các hợp đồng có ngày ký kết từ năm 2015 đến năm 2017 để tính giá trị của hợp đồng tương tự.

Hỏi: HSĐX của nhà thầu có 1 hợp đồng đã ký năm 2014 nhưng hoàn thành năm 2015. Vậy có được lấy phần giá trị đã thực hiện trong năm 2015 tính vào giá trị của hợp đồng tương tự không?

Rất mong nhận được ý kiến phản hồi của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  • Ngày 19/10/2019, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 9541/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, xử lý và trả lời đơn vị theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 13/11/2019.
50x50
Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời:
Ngày 05/11/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 8220/BKHĐT-QLĐT trả lời doanh nghiệp.

0

0

Protected by FormShield
Refresh

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.